PARAFIA ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO W NIEDŹWIEDZICACH

Proboszcz: ks. Emanuel Brzostek

 

Adres: Niedźwiedzice 14, 59-225 Chojnów

Telefon: 76-818-68-20

 

Dekanat: Chojnów

Parafia erygowana 23.04.1972 r. Pierwotny kościół wzmiankowany w 1335 r., przebudowany  XVI w. z fundacji Wolf Bożywoja. W latach 1820 i 1913 dobudowano wieżę przy ścianie północnej, oraz zachodnią kruchtę. Kościół jednonawowym nakryty płaskim stropem z węższym prezbiterium wyodrębnionym łukiem tęczowym, trójbocznie zamkniętym i oszkarpowanym.  W elewacjach późnogotyckie okna i piaskowcowy portal profilowanymi laskami obramowania i z dwupolowym herbem rycerskim Bożywojów. We wnętrzu zachował się późnogotycki tryptyk z 1494 r. z późniejszą predellą, renesansowa drewniana ambona z I ćw. XVII w. oraz zespół zabytkowych, piaskowcowych dzieł kamieniarskich, renesansowych nagrobków i epitafiów częściowo rodu Bożywojów, oraz późniejszych.

Kościół filialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, Goliszów

Kościół wzmiankowany w 1399 r. Pierwotny kościół wzniesiony w XV wieku przebudowano po 1731 r., restaurowano 1917 r. Obecny kościół orientowany, jednonawowy, z węższym, prosto zamkniętym prezbiterium i kamienną wieżą od zachodu, w drugiej kondygnacji   drewnianej ośmiobocznej zwieńczonej barokowym hełmem z podwójnym prześwitem. Korpus nakryty łamanym dachem mansardowym, a w późnobarokowym wnętrzu pozorne sklepienie kolebkowe z lunetami. We wnętrzu zachowały się barokowy ołtarz i ambona z około 1740 r., witraże z 1917 r., oraz kilka epitafiów i nagrobków z XVI i XVII w. 

NIEDZIELE:

– Niedźwiedzice: 8.00, 11.00

– Goliszów: 9.30

 

DNI POWSZEDNIE:

–  czas letni: 

– Niedźwiedzice: 17.00

– Goliszów: 18.00

– czas zimowy:

– Niedźwiedzice: 17.00

– Goliszów: 16.00

Liczba mieszkańców: 1236

Odpust parafialny: 13 czerwca

Wieczysta adoracja: 10 marca

Miejscowości należące do parafii:

Goliszów, Niedźwiedzice

Diecezja Legnicka
Scroll Up
X