PARAFIA ŚW. PIOTRA I PAWŁA W OSŁEJ

Proboszcz: ks. Jan Trznadel

 

Adres: Osła 45, 59-706 Gromadka

Telefon: 75-738-23-31

 

Dekanat: Bolesławiec Wschód

Kościół wzniesiony przez ewangelików na miejscu wcześniejszego w 1826 r. Jest to obiekt murowany, jednonawowy na planie prostokąta, elewacje pięcio- i trzyosiowe, od zachodu czterokondygnacyjna, kwadratowa wieża, w zwieńczeniu ośmioboczna, zakończona strzelistym hełmem z prześwitami i trzema żeliwnymi dzwonami z 1920 r. Dachy dwuspadowe, okna w elewacjach różnej wielkości, na dwóch poziomach, we wnętrzu dwie kondygnacje empor obiegające nawę z trzech stron. W wyposażeniu zachowały się m.in. ołtarz, ambona i prospekt organowy z XIX w.

Kościół filialny pw. św. Antoniego. Starym Łom.

Pierwszy kościół wzmiankowany w 1288 r. i 1304 r., wzniesiony w II poł. XVII w. i rozbudowany przez ewangelików w 1712 r., jako kościół ucieczkowy. Po pożarze w 1935 r. kościół rozebrano, na jego miejscu w1936 r. wzniesiono nową budowlę wg projektu G. Langmacka,  nawiązującą do form historycznych. Jest to obiekt murowany, jednonawowy założony na planie prostokąta, z wydzielonym prezbiterium i czworoboczną więżą w zwieńczeniu zwężoną z iglicowym hełmem. Dachy strome dwuspadowe, dwa rzędy okien w opaskach profilowanych, we wnętrzu odkryta, profilowana więźba dachowa i jeden poziom empor. Wyposażenie częściowo z czasu budowy i współczesne. W kruchcie zachowały się dwie tablice z dziejami kościoła i upamiętniające żołnierzy poległych w latach 1870-71 oraz 1914-18.

Kościół filialny pw.Matki Bożej Bolesnej. Różyniec.

Kościół wzniesiony w 1958 r. Jest to budowla orientowana wzniesiona na rzucie prostokąta z węższym wyodrębnionym prezbiterium i czworoboczną wieżą zakończoną tarasem i stożkowym hełmem na ażurowej podstawie. Dachy dwuspadowe, okna zakończone łukiem, salowe wnętrze nakryte drewnianym stropem z emporą muzyczną. Wystrój i wyposażenie wnętrza współczesne z dominującą polichromowaną rzeźbą MB Bolesnej.

NIEDZIELE:

– Różyniec: 8.30

– Stary Łom: 10.15

– Osła: 12.00

 

DNI POWSZEDNIE:

– czas letni: 18.00

– czas zimowy: 17.00

Liczba mieszkańców: 1325

Odpust parafialny: 29 czerwca

Wieczysta adoracja: 7 lutego

Miejscowości należące do parafii:

Różyniec, Stary Łom, Osła

Diecezja Legnicka
Scroll Up
X