PARAFIA ŚW. BARBARY W RĘBISZOWIE

Proboszcz: ks. Zbigniew Pacyniak

 

Adres: Rębiszów 118, 59-630 Mirsk

Telefon: 75-783-91-59

 

Dekanat: Gryfów Śląski

Kościół wzniesiony na miejscu wcześniejszego założenia przez ewangelików w latach 1766-68, wieża z 1803 r. Budowla założona na rzucie prostokąta, nakryta naczółkowym łamanym dachem, kwadratowa wieża na osi nawy, górna kondygnacja ośmioboczna, nakryta płaskim dachem. Wnętrze salowe bez wydzielonego prezbiterium z jednym poziomem empor obiegających nawę, w elewacjach bocznych z ryzalitami okna zakończone odcinkami łuku. Historyczny wystrój i wyposażenie zachowanym częściowo, m.in. polichromowany ołtarz, amboną, chrzcielnicą z XVIII w. i prospekt organowy.

Kościół pomocniczy pw. Nawiedzenia NMP. Rębiszów

Kościół późnogotycko-renesansowy wzniesiony w latach 1566-68, przebudowany w 1764 r., wielokrotnie remontowany. Jest to budowla orientowana, z prostokątną nawą i niewydzielonym, prostokątnym prezbiterium, kwadratową wieżą, ośmioboczną w górnej kondygnacji, nakrytą dachem namiotowym. Wnętrze z płaskim drewnianym stropem i emporą.  We wnętrzu zachowały się m.in. kamienna renesansowa chrzcielnica z 1576 r., drewniany, polichromowany ołtarz, a w murze kamienne, barokowe epitafia z 1761 i 1792 r.

Kościół filialny pw. Narodzenia NMP. Gierczyn

Kościół wzniesiony w 1604 r., przebudowany w połowie XVII w. Jest to budowla orientowana, murowana, jednonawowa, z czworoboczną wieżą od północy, w zwieńczeniu ośmioboczną, zakończoną hełmem z prześwitem na ażurowym tamburze. Wnętrze założone na planie prostokąta bez wyodrębnionego prezbiterium, nakryte polichromowanym, kasetonowym stropem z początku XVII w., przy ścianie frontowej późnorenesansowa drewniana malowana empora. We wnętrzu zachowały się m.in. renesansowa kamienna chrzcielnica z 1557 r., barokowy drewniany ołtarz i rokokowa, przyścienna ambona z XVIII w. i prospekt organowy. W murach magistralnych kamienne epitafia i nagrobki z XVIII i XIX w. 

NIEDZIELE:

– Rębiszów: 9.00, 12.00

– Gierczyn: 10.30

 

DNI POWSZEDNIE:

– czas letni: 18.00 lub 9.00

– czas zimowy: 17.00 lub 9.00

Liczba mieszkańców: 1428

Odpust parafialny: 4 grudnia

Wieczysta adoracja: 31 marca

Miejscowości należące do parafii:

Rębiszów, Gierczyn, Kotlina, Mlądz, Przecznica

Diecezja Legnicka
Scroll Up
X