PARAFIA MATKI BOŻEJ OSTROBRAMSKIEJ W RZĄSINACH

Proboszcz: ks. Krzysztof Żmigrodzki

 

Adres: Rząsiny 99, 59-620 Gryfów Śląski

Telefon: 75-784-40-86

www.parafiarzasiny.com

 

Dekanat: Gryfów Śląski

Kościół wzniesiony przez ewangelików w latach 1751-53, kilkakrotnie remontowany w XIX w. Jest to budowla założona na rzucie prostokąta o ściętych narożach, dachem mansardowym, z niewielką sygnaturką, z portalem i oknami w kamiennych opaskach. Wnętrze salowe nakryte centralnie wzdłuż osi stropem kolebkowym, dalej strop płaski, nawa opięta jednym poziomem drewnianych empor. We wnętrzu kościoła zgromadzono cenne wyposażenie, w części pochodzące z miejscowego spalonego kościoła, są to m.in. trzy gotyckie tryptyki z XV i XVI w., renesansowa, kamienna chrzcielnica, ambona z poł. XVI w., malowane płyciny z empor, kamienna chrzcielnica z 1816 r., prospekt organowy z przełomu XVIII i XIX w. W kościele zachowały się pochodzące z kościoła protestanckiego drewniane malowane epitafia malowane i kamienne z XVI-XVII w. 

Kościół cmentarny pw. Najświętszej Marii Panny. Rząsiny.

Ruina gotycko-renesansowego kościoła wzmiankowanego w 1305 i w 1376 r., wzniesiony w I połowie XIV w., później wielokrotnie przebudowany, spłonął doszczętnie w 1972 r

Kościół filialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Ubocze

Kościół wzmiankowany w 1305 r., powstał w II poł. XVI w., przebudowany w XVIII w. i w 1811 r. Jest to mała budowla orientowana z prostokątną nawą, nakryta polichromowanym stropem belkowym i węższym prezbiterium sklepionym kolebką. Dachy dwuspadowe, na kalenicy nad nawą drewniana ośmioboczna sygnaturka, zwieńczona iglicowym hełmem i dzwonem z 1634 r. W elewacjach okna ostrołukowe, rozglifione, portale półkoliste, w kamiennym obramieniu, portal kamienny od południa. We wnętrzu zachowały się m.in.: późnogotycka, figura Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVI w., drewniany, polichromowany, ołtarz z 1623 r., drewniana ambona z 1589 r., barokowe obrazy olejne z XVIII w. W elewacjach umieszczono epitafia z XVII-XVIII w. 

Kościół filialny pw. św. Jana Nepomucena. Wolbromiów

Kościół wzniesiony w XVI w., przebudowany w XVIII i XIX w. Jest to budowla z prostokątną nawą, nakryta drewnianym stropem dwuspadowym dachem i ośmioboczną, drewnianą sygnaturką, zwieńczoną iglicowym hełmem. We wnętrzu renesansowa, kamienna chrzcielnica z XVI w. , neogotycki ołtarz przeniesiony z Jeleniej Góry, zabytkowy obraz. W elewacjach płyty nagrobne z XVI i XVIII w. 

NIEDZIELE:

– Wolbromów: 7.30

– Ubocze: 9.00, 10.30

– Rząsiny: 12.00

 

DNI POWSZEDNIE:

– Wolbromów (wtorek): 17.00 (maj i październik)

– Rząsiny (środa, piątek): 16.00

– Ubocze (czwartek, sobota): 18.00

Liczba mieszkańców: 1881

Odpust parafialny: 16 listopada

Wieczysta adoracja: 1 kwietnia

Miejscowości należące do parafii:

Ubocze (nry od 1 do 259), Wolbromów, Gradówek, Rząsiny

Diecezja Legnicka
Scroll Up
X