PARAFIA ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W SZKLARACH GÓRNYCH

Proboszcz: ks. Paweł Kalj SDB

Pozostali duchowni: ks. Piotr Drapiewski SDB

 

Adres: Szklary Górne 40, 59-335 Lubin

Telefon: 76-844-84-60

www.parafiaszklarygorne.pl

 

Dekanat: Chocianów

Kościół wzmiankowany w 1376 r. Zachowaną budowlę wzniesiono na początku XVI w., restaurowany w 1820 i 1910 r. Jest to budowla orientowana, dwunawowa, z czteroprzęsłowym wnętrzem nakrytym sklepieniem krzyżowym, z wyodrębnionym, prostokątnym prezbiterium i wieżą od zachodu na osi budowli, nakrytą stożkowym hełmem. Dachy dwuspadowe, korpus podzielony dwoma centralnie założonymi filarami, okna o różnym wykroju. We wnętrzu zachowały się m.in. barokowy ołtarz główny z odsuwanym obrazem i figurą Matki Bożej, ołtarze boczne Grupy Ukrzyżowania i św. Józefa, gotycka chrzcielnica z początku XVI w., manierystyczna polichromowana ambona, konfesjonał, organy w późnobarokowym prospekcie. Na filarach i ścianach bocznych umieszczono wiele obrazów i rzeźb, w prezbiterium umieszczono osiem renesansowych i barokowych całopostaciowych nagrobków, a pojedyncze epitafia w innych miejscach kościoła wraz z pękniętym dzwonem.

Kościół filialny pw.św. Antoniego. Obora

Kościół wzmiankowany w 1362 r., a pierwotny gotycki wzniesiono w XV w., a ewangelicy powiększyli go od wschodu w 1650 r., Kościół restaurowano w 1830 r. i po zniszczeniach w 1945 r., odbudowano w 1970 r. Kościół to budowla orientowana, murowana, z prostokątnym prezbiterium, z czworoboczną wieżą od zachodu w zwieńczeniu ośmioboczną, zakończoną hełmem stożkowym. Wnętrze w wyniku działań wojennych zniszczone, przebudowane, pozbawione pierwotnego wyposażenia, z wyjątkiem zachowanych w murach magistralnych kamiennych nagrobków i epitafiów z XVII i XVIII w. Obecny wystrój i wyposażenie kościoła są współczesne.

Kościół filialny  pw. Matki Bożej Królowej Polski. Szklary Dolne

Tymczasowa kaplica znajduje się w przyziemiu budynku parafialnego. Nie posiada zabytków, wyposażenie wnętrza współczesne.

Kościół filialny pw.Matki Bożej Różańcowej. Trzmielów

Kościół, jako ewangelicki graniczny powstał w latach 1656-1659, był restaurowany w 1909 r. Jest to budowla o konstrukcji szkieletowej, której wcześniejsze wypełnienie po około 200 latach wymieniono na ceglane. Dachy dwuspadowe, wnętrze założone z rzucie prostokąta z wtórnym stropem belkowym, prezbiterium, zakończonym wielobocznie z jedną kondygnacją empor. We wnętrzu zachowały się barokowy ołtarz ambona z rokokowym baldachimem, chrzcielnica i niewielki prospekt organowy. Drewniany strop, parapety empor były wcześniej dekorowane motywami roślinnymi, przedstawieniami malarskimi i emblematycznymi, a w murach zewnętrznych zachowały się liczne płyty nagrobne i epitafia.

NIEDZIELE:

– Szklary Górne: 8.30, 11.30

– Szklary Dolne: 9.30

– Trzmielów: 10.00

– Obora: 10.00

 

DNI POWSZEDNIE:

– Szklary Dolne (poniedziałek-piątek): 17.00

– Szklary Górne: 18.00

– Obora: 19.00

Liczba mieszkańców: 3319

Odpust parafialny: 29 czerwca

Wieczysta adoracja: 2 marca

Miejscowości należące do parafii:

Szklary Górne, Szklary Dolne, Obora, Trzmielów, Owczary

Diecezja Legnicka
Scroll Up
X