PARAFIA ŚW. JADWIGI W TOMASZOWIE BOLESŁAWIECKIM

Proboszcz: ks. Andrzej Łuczyński

 

Adres: Tomaszów Bolesławiecki 95, 59-720 Raciborowice Górne

Telefon: 75-738-95-19

 

Dekanat: Bolesławiec Wschód

Kościół wzniesiony w 1558 r., restaurowano po pożarze w 1837 r., wydzieloną kaplicę dobudowano do korpusu w 1768 r. Jest to budowla orientowana, z prostokątną nawą i węższym, prostokątnym prezbiterium, czworoboczna wieża na osi w zwieńczeniu ośmioboczna zakończona kamiennym, iglicowym hełmem. Dachy dwuspadowe, nawa nakryta stropem płaskim, prezbiterium sklepieniem krzyżowym, empora muzyczna przy ścianie szczytowej, wieloboczna kaplica od północy. We wnętrzu zachowały się m.in. trzy ołtarze, ambona, kamienna chrzcielnica, prospekt organowy utrzymane stylistyce dziewiętnastowiecznej, w kaplicy barokowe figury i obrazy olejne z II poł. XVIII w., W elewacjach portal i kamienny kartusz herbowy z 1768 r., oraz barokowe płyty nagrobne z XVIII w. W pobliżu kościoła kamienna barokowa figura św. Jana Nepomucena.       

Kościół pomocniczy pw. św. Antoniego. Tomaszów Bolesławiecki.

Kościół poewangelicki, obecnie nieużywany, wzniesiony w 1742 r., odbudowany po pożarze w 1785 r., z wieżą pochodzącą z 1835 r. Obiekt murowany, okna i portal w obramieniach kamiennych, zamknięte łukami odcinkowymi. Wieża na osi dołem kwadratowa, górą ośmioboczna, z galerią, iglicowym hełmem i trzema dzwonami. Prostokątną nawą pozbawioną wyposażenia, obiegają dwie kondygnacje drewnianych empor. We wnętrzu fragmenty ołtarza ambonowego.

Kaplica parafialna pw.św. Jacka.Szczytnica, kościół parafialny

Kaplica mszalna znajduje się tymczasowo w budynku mieszkalnym na terenie osiedla.

Kaplicafilialna pw. Św. Antoniego Padewskiego. Szczytnica-wieś.

Kaplica mszalna zbudowana w 1986 r. Obiekt bezstylowy, założony na planie prostokąta, nakryty dachem dwuspadowym z czworoboczną wieżą przed fasada, wnętrze salowe nakryte stropem z imitacją kasetonów, w elewacjach kratookna. Wystrój i wyposażenie wnętrza współczesne.

NIEDZIELE:

– Tomaszów Bolesławiecki: 8.00, 11.00

– Szczytnica (wieś): 9.30

– Szczytnica (osiedle): 12.30

 

DNI POWSZEDNIE:

– czas letni: 18.00

– czas zimowy: 17.00

Liczba mieszkańców: 1909

Odpust parafialny: 16 października

Wieczysta adoracja: 9 lutego

Miejscowości należące do parafii:

Tomaszów Bolesławiecki, Szczytnica (wieś), Szczytnica (osiedle)

Diecezja Legnicka
Scroll Up
X