PARAFIA ŚW. JANA NEPOMUCENA W ŻELISZOWIE

Proboszcz: ks. Tomasz Krauze

 

Adres: Żeliszów 116, 59-700 Bolesławiec

Telefon: 75-784-33-99

 

Dekanat: Bolesławiec Wschód

Parafia erygowana 10.04.1972 r. Kościół wzmiankowany w 1367 r., wzniesiony w średniowieczu z kaplicę grobową dobudowaną około 1600 r. Kościół kamienny, orientowany, z trzyprzęsłową nawą i nieco węższym, oskarpowanym, dwuprzęsłowym prezbiterium. Ponad  czterospadowym dachem umieszczono ośmioboczną sygnaturkę, zwieńczoną iglicowym hełmem. Wnętrze nakryte sklepieniem krzyżowo-żebrowym z gotyckim detalem architektonicznym, nawę dzielą dwa filary centralnie wspierające sklepienie, w elewacjach ostrołukowy portal i okna w kamiennym obramieniu. We wnętrzu zachowały się  gotyckie kamienne sakramentarium przyścienne z 1511 r., kamienna chrzcielnica z II poł. XVI w., barokowe, polichromowane ołtarze, obrazy olejne, drewniane i kamienne rzeźby z XVIII i początku XIX wieku. W kaplicy kamienne nagrobki z końca XVI i początku XVII w.

Kościół filialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Stare Jaroszowice

Kościół wzmiankowany w 1385 r., wzniesiony na przełomie XIV i XV w., przebudowany w początkach XVI w., gruntownie remontowany w XIX i XX w. Jest to budowla murowana, orientowana z prostokątną nawą i węższym, prostokątnym prezbiterium nakrytym sklepieniem gwiaździstym, czworoboczna wieża na osi, w przyziemiu z ostrołukowym portalem, ośmioboczna na ostatniej kondygnacji, nakryta stożkowym hełmem. Dachy dwuspadowe, nawa nakryta płaskim stropem, w prezbiterium sklepienie krzyżowe, w elewacjach portale i okna w kamiennych ościeżach.  We wnętrzu zachowały się fragmenty gotyckich fresków i kamienne, przyścienne sakramentarium z końca XV w., kamienna chrzcielnica, polichromowany, drewniany ołtarz i ambona.

NIEDZIELE:

– Żeliszów: 9.00, 12.00

– Stare Jaroszowice: 10.30

 

DNI POWSZEDNIE:

– czas letni: 18.00

– czas zimowy: 16.00

Liczba mieszkańców: 1038

Odpust parafialny: 21 maja

Wieczysta adoracja: 12 lutego

Miejscowości należące do parafii:

Ustronie, Żeliszów, Stare Jaroszowice

Diecezja Legnicka
Scroll Up
Informujemy, że w dniu 14 grudnia (piątek) ze względu na adwentowy dzień skupienia
Legnicka Kuria Biskupia będzie nieczynne
X