Pierwsi absolwenci Diecezjalnej Szkoły Liturgicznej

Po kilkumiesięcznej formacji, 82. osoby ukończyły zajęcia w Diecezjalnej Szkole Liturgicznej im. ks. Marka Adaszka (DSL) działającej przy Wydziale Duszpasterskim Legnickiej Kurii Biskupiej. W sobotę, 15 czerwca br., w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, Biskup legnicki wręczył dyplomy pierwszym absolwentom tej placówki.

DSL powołał do istnienia Biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski we wrześniu 2017 r. Pierwsze zajęcia, w których uczestniczyło ponad 90 osób, z różnych stron diecezji legnickiej, odbyły się 25 listopada 2017 r. Podczas comiesięcznych kilkugodzinnych spotkań, podejmowane były zagadnienie dotyczące roku liturgicznego, ze szczególnym uwzględnieniem Triduum Paschalnego, teologii liturgii Eucharystii, posługi i funkcji liturgicznych, czy Liturgii godzin.

Dyrektorem DSL bp Kiernikowski ustanowił ks. dr. Dariusza Pudełko, zaś jego zastępcą p. Irenę Chłopkowską. Jak mówi p. Irena, szkoła spotkała się z pozytywnym odbiorem i dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Diecezji. Świadczy o tym m.in. wiele zapytań kierowanych do kierownictwa szkoły o kontynuacje formacji w kolejnym roku. – Nasza Szkoła ma charakter formacyjny. Nie chodzi nam tylko o to, aby przekazać informacje, ale przede wszystkim formować ludzi w duchu liturgicznym – dodaje p. Irena.

Więcej zdjęć na stronie Niedzieli legnickiej

Diecezja Legnicka
Scroll Up
Informujemy, że w dniu 18 kwietnia (czwartek) Legnicka Kuria Biskupia jest otwarta do godz. 14.00,
natomiast w dniach 19-23 kwietnia (piątek-wtorek) LKB jest zamknięta
X