Pierwszy piątek miesiąca – przygotowanie (luty 2021)

„Pierwszy piątek miesiąca jest świętem miłości. Kontemplujemy bowiem przebite włócznią żołnierza Serce Jezusa, w którym najpełniej ukazała się miłość Boga do nas. Jak mówi św. Bonawentura: „Rana ciała ukazuje duchową ranę… Poprzez tę widzialną ranę oglądamy niewidzialną ranę miłości”. W tym stwierdzeniu leży istota duchowości i kultu Serca Jezusowego. Wpatrując się w przebite Serce Jezusa, odkrywamy niezmierzoną głębię Bożej miłości, Jego Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość (por. Ef 3, 18)”
fragment refleksji o. Janusza Śliwy SJ (Wrocław)

Zachęcam wszystkich Przewielebnych Księży Proboszczów do organizacji nabożeństw w najbliższy pierwszy piątek lutego (5 lutego), które mają duchowo przygotować Polskę oraz nasze parafie do jubileuszu 100. rocznicy poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Na każdą parafię został dostarczony specjalny zeszyt z zawartymi refleksjami na każdy miesiąc, rozważaniami na Kazania Pasyjne, nabożeństwa Drogi Krzyżowej , rekolekcji wielkopostnych.

Otwierając zeszyt na stronie 55 znajdziemy schemat nabożeństwa pierwszopiątkowego, następnie fragment encykliki Leona XIII „Annum sacrum – o poświęceniu Najświętszemu Sercu Jezusowemu”, a na s. 44 pełną refleksję o. Janusza Śliwy SJ do wykorzystania podczas homilii. 

 

Scroll Up