Rekrutacja na podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne w Legnicy

Cel studiów

Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne umożliwiają uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii we wszystkich typach szkół z wyjątkiem szkół specjalnych (Porozumienie z 3 kwietnia 2019 roku).

Słuchacze otrzymują indeksy Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Mogą również korzystać z bazy naukowo-dydaktycznej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Studia są adresowane do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł magistra.

Czas trwania

Studia trwają cztery semestry (dwa lata). Zajęcia odbywają się w soboty w Diecezjalnym Centrum Edukacyjnym w Legnicy (Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1).

Opłaty

Opłata wynosi 1.700 złotych (za jeden semestr).

Rekrutacja

Rekrutacja na pierwszy rok trwa do 5 października 2020 roku.

Wymagane dokumenty

podanie i formularz osobowy (pdf) – prosimy wydrukować dwustronnie,

– życiorys,

– 3 fotografie (podpisane),

– opinia proboszcza miejsca zamieszkania lub innego duszpasterza,

– metryka chrztu,

– odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub zaświadczenie o zaliczeniu 4 roku studiów,

– osoby zakonne – zezwolenie od władz kościelnych,

– osoby zamężne (żonate) – świadectwo ślubu kościelnego.

Zapisy

Zgłoszenia należy kierować do Sekretariatu Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej:

telefonicznie pod numerem tel. 76/ 724-41-18 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00)

– e-mailowo: katechetyczny@diecezja.legnica.pl

osobiście (Legnica, ul. Jana Pawła II 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00).

 

blank

 

 

 

Scroll Up