Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pod patronatem KRAJOWEGO OŚRODKA DUSZPASTERSTWA RODZIN

Podejmując wyzwania stawiane przez współczesny świat i odpowiadając na apel Papieża Franciszka o objęcie duszpasterską troską narzeczonych, małżonków, rodziny i osoby żyjące w nieformalnych związkach ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE skierowane do duszpasterzy rodzin, do osób duchownych: księży, zakonników, sióstr zakonnych.

CELEM STUDIÓW jest umożliwienie zdobycia praktycznej interdyscyplinarnej wiedzy o małżeństwie i rodzinie niezbędnej w pracy duszpasterskiej podejmowanej we współczesnych uwarunkowaniach.

STUDIA TRWAJĄ 4 SEMESTRY i obejmują 340 godzin zajęć dydaktycznych. Wykłady i ćwiczenia odbywają się podczas comiesięcznych spotkań studyjnych we środy i czwartki. We środy zajęcia zaplanowane są w godz. 9.45 – 18.15, w czwartki w godz. 8.00-16.30 (z przerwą w godz. 13.00 – 15.00 w czasie której jest możliwość odprawienia Mszy Świętej, spożycia posiłku, konsultacji w ramach seminariów dyplomowych).

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW obejmuje następujące przedmioty:
 Rodzina w Biblii
 Rodzina środowiskiem zbawienia
 Rodzina w różnych kulturach i religiach
 Kierownictwo duchowe w rodzinie
 Teologia pastoralna małżeństwa i rodziny
 Wprowadzenie do duszpasterstwa rodzin
 Kościół wobec alternatywnych form małżeństwa i rodziny
 Duszpasterstwo osób żyjących w alternatywnych formach życia rodzinnego
 Psychologia małżeństwa i rodziny
 Integralne wychowanie i rozwój człowieka
 Zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży
 Komunikacja i mediacje w rodzinie
 Pedagogizacja rodziny
 Profilaktyka współczesnych uzależnień
 Formy przygotowania do małżeństwa
 Poradnictwo i terapia rodzin
 Poradnictwo w sytuacjach kryzysowych w rodzinie
 Biomedyczne aspekty rodzicielstwa z elementami seksuologii
 Odpowiedzialne rodzicielstwo
 Nowy feminizm (wg Jana Pawła II)/teologia ciała
 Osoby chore i niepełnosprawne
 Aktywna starość (aspekty społeczne, medyczne)
 Problemy rodzinne i społeczne
 Polityka rodzinna
 Demografia (i statystyka społeczna)
 Prawo małżeńskie i rodzinne
 Techniki kancelaryjne (procedury kancelaryjne w sytuacjach trudnych)

OPŁATA za rok akademicki wynosi 2.000 zł z możliwością uiszczenia jej jednorazowo lub w miesięcznych ratach na indywidualny numer rachunku bankowego podany w zawieranej przed rozpoczęciem studiów umowie.

REKRUTACJA: Kandydaci rejestrują się na studia za pośrednictwem strony internetowej: https://podyplomowe.uksw.edu.pl
Następnie składają (osobiście w Dziekanacie WSR lub przesyłając pocztą na podany niżej adres) komplet dokumentów: kwestionariusz osobowy wygenerowany z systemu rejestracji, kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, zgodę przełożonego kościelnego na podjęcie studiów.

Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, p. 215
01-938 Warszawa
tel. 22/561-90-49, wsr@uksw.edu.pl
www.wsr.uksw.edu.pl

Diecezja Legnicka
Scroll Up
X