Prace nad nowym programem nauczania religii

W dniach 5-7 lipca br. w Szklarskiej Porębie odbywa się robocze spotkanie Zespołu ds. opracowania nowego programu nauczania religii rzymskokatolickiej.

22-osobowy zespół został powołany przez ks. bpa Marka Mendyka – przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP w związku z reformą systemu oświaty w Polsce. Program jest opracowywany na bazie Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce przyjętej przez Konferencję Episkopatu Polski w Janowie Podlaskim w czerwcu br.

Podczas spotkania poszczególne podzespoły: przedszkole, klasy I-IV, V-VIII szkoły ponadpodstawowej i szkoły specjalne zaproponowały tematykę dla kolejnych klas, zakres materiału do przekazania podczas zajęć, a także korelację treści religijnych z edukacją szkolną. Program będzie zawierał ponadto wskazania do jego realizacji i propozycje współpracy środowisk wychowawczych (rodzina i parafia).

foto: ks. Radosław Mazur

Scroll Up

DIECEZJA LEGNICKA

X