Propozycje duszpasterskie na 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II

Najbliższe dni będą obfitowały w różnego rodzaju propozycje kulturalne związane z osobą św. Jana Pawła II z racji przypadającej 100. rocznicy jego urodzin.

Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski zwraca się z prośbą do wszystkich Księży Proboszczów, aby najbliższa niedziela (17 maja) była dniem parafialnego dziękczynienia za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II.

Tego dnia we wszystkich kościołach w Polsce zostanie odczytany list Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, który został umieszczony również na stronie naszej diecezji – >>tutaj<<.

Warto, aby poprzez środki audiowizualne oraz dekorację kościołów nawiązać do osoby Papieża Polaka np. fragmenty homilii lub przemówień, flagi papieskie, obrazy lub figury Jana Pawała II etc.

W poniedziałek 18 maja Biskupa Legnicki będzie celebrował Eucharystię w katedrze legnickiej o godz. 12.00 jako diecezjalne dziękczynienie za dar św. Jana Pawła II.

100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II  to wyjątkowe wydarzenie dotyczące naszej Ojczyzny i naszej diecezji. Mieliśmy bowiem przywilej goszczenia św. Jana Pawła II na ziemi legnickiej 2 czerwca 1997 r podczas jego pielgrzymki do Polski. Mając na względzie dobro duchowe wiernych, a także możliwość wyboru Mszy św. zgodnie z pobożnością wiernych kierując się wskazaniami zawartymi w nr 375 OWMR dopuszczającymi w dni powszednie w ciągu roku sprawowania Mszy o jakimś świętym zachęca się do celebrowania Mszy o św. Janie Pawle II, papieżu używając formularza z dnia 22 października.

O wyżej wspomnianej możliwości wspomniano w numerze 33 Notyfikacji dotyczącej niektórych aspektów własnych kalendarzy i tekstów liturgicznych z dnia 20 września 1997 r.

Mając także na względzie dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dotyczący wpisania świętych Jana XXIII i Jana Pawła II do ogólnego kalendarza rzymskiego z dnia 29 maja 2014 r. Prot. N. 309/14 oraz tekstów liturgicznych dla św. Jana Pawła II, papieża, a także dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dotyczący kultu liturgicznego na cześć błogosławionego Jana Pawła II z dnia 2 kwietnia 2011 r. Prot. 119/11/L zachęca się, aby w dniu 18 maja 2020 r. użyć następującego formularza:

Msza wspólna o papieżu MR s. 27” – 28”, kolekta ze wspomnienia obowiązkowego św. Jana Pawła II, papieża z dnia 22 października MR s. 259 ‘ pf o św. pasterzach nr 73 lub 1 – 2 o świętych nr 70 – 71, czytania z poniedziałku VI tygodnia wielkanocnego Dz 16, 11 – 15; Ps 149; J 15, 26 – 16, 4a, kolor szat – biały.

Scroll Up