Prośba o modlitwę za s. Elżbietę Antończyk CSFFM

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi zwraca się z prośbą do duchowieństwa oraz wszystkich wiernych diecezji legnickiej z prośbą o modlitwę w intencji s. Elżbiety Antończyk CSFFM, która przebywa w ciężkim stanie w poznańskim szpitalu.

W latach 2008-2016 s. Elżbieta prawowała w kasie Legnickiej Kurii Biskupiej, a następnie w archiwum diecezjalnym.

 

święty Franciszku z Asyżu, módl się za nami,

święty Zygmuncie Szczęsny Feliński, módl się za nami,

święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami,

Matko Boża Łaskawa, módl się za nami.

 

 

 

Scroll Up