Rada Ekonomiczna

1. ks. Józef LISOWSKI – przewodniczący

2. Roman SAKOWSKI – sekretarz

3. ks. Józef BOROWSKI

4. ks. Krzysztof KOWALCZYK

5. ks. Leopold RZODKIEWICZ

6. ks. Bogusław SAWARYN

7. ks. Ludwik SOLECKI

Scroll Up