Rada Młodych

Zarząd 

  1. Marek STAROŃ – przewodniczący
  2. ks. Przemysław SUPERSON – zastępca przewodniczącego
  3. Monika PETELSKA – sekretarz
  4. Katarzyna HUL
  5. Michał JEZIORO
  6. Krzysztof PIESZKO
  7. Jakub RAJFUR
  8. ks. Piotr KOT – koordynator prac Zarządu i Rady Młodych
Diecezja Legnicka
Scroll Up
Informujemy, że w lipcu i sierpniu furta kurialna będzie otwarta w godzinach 9.00-13.00
X