Relacja z konferencji naukowej o świeckich katolikach [AUDIO]

W sobotę 9 listopada br. w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy odbyła się debata o katolikach we współczesnej kulturze. Zorganizowała ją Rada Katolików Świeckich działająca przy biskupie legnickim.

Wśród prelegentów był ks. prof. Paweł Bortkiewicz z Poznania. Wygłosił on wykład zatytułowany „Katolik – człowiek wiary i rozumu”.

Kapłan przedstawił swoje spostrzeżenia odnośnie wielkiego zamętu, jaki panuje obecnie w życiu ludzi epoki postnowoczesnej. Wynika on z lęku i agresji, jakie rodzą się w wyniku braku celu życia. Cel ten został przekreślony w epoce oświecenia, gdy sztucznie rozbito dwie rzeczywistości – rozum i wiarę.

Prelegentem na konferencji „Katolik wobec współczesnej kultury”, którą zorganizowała Rada Katolików Świeckich przy Biskupie Legnickim, był znany publicysta, dziennikarz i autor – Grzegorz Górny.

Publicysta stał na stanowisku, że katolicy, chcąc nie chcąc, stoją w obliczu wojny kulturowej, która została im wypowiedziana. Powołał się przy tym na słowa Jana Pawła II, który wskazywał, że władza kulturowa jest nawet ważniejsza niż polityczna. Grzegorz Górny wskazywał na panującą filozofię „marszu przez instytucje”, czyli powolnego odbierania ludziom wierzącym szeroko pojętego życia kultury – teatrów, kin, uniwersytetów. Po 100 latach wchodzenia socjalistów w te dziedziny, obecnie nawet ludzie wierzący zaczynają myśleć o swoim Kościele w sposób zeświecczony.

Grzegorz Górny, na podkreślenie swoich słów, opowiedział przypadek ze swojej pracy, gdy – realizując zlecenie TVP na program o Bożym Narodzeniu – szukał na rzymskich katolickich uniwersytetach wykładowców-rozmówców do analizy tekstów biblijnych o narodzeniu Jezusa. Zamiast potwierdzenia katolickiej nauki, rozmówcy stwierdzali, że oni sami nie wierzą w realność narodzenia Jezusa

Zbigniew Rudnicki z Rady Katolików Świeckich mówił o tym, co według niego niszczy nasz Kościół.

To ostatnie z wystąpień, jakie zostało zaprezentowane podczas konferencji w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej. Nosiła ona tytuł „Katolik wobec współczesnej kultury”. Organizowała ją Rada Katolików Świeckich działająca przy biskupie legnickim Zbigniewie Kiernikowski. Prezentowany poniżej wykład został wygłoszony przez dr Zbigniewa Rudnickiego, wiceprzewodniczącego tejże Rady.

Wykładowca poruszył bardzo ciekawy i niełatwy temat, który nie był jednak teoretycznym rozważaniem pojęć, ale wynikał z ponad 30-letniego, mocnego zaangażowania prelegenta w życie Kościoła lokalnego. Rudnicki wskazywał na niezwykle groźne pomieszanie postaw relacji w Kościele, które prowadzi do wycofywania się wielu katolików z zaangażowania w jego sprawy. Klerykalizm dotyczy bowiem zarówno osób duchownych, jak i świeckich.

foto: Stanisław Obertaniec (Radio PLUS Legnica)

 

Scroll Up