Rozporządzenie Biskupa Legnickiego odnośnie do procesji eucharystycznych w Legnicy podczas uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Drodzy mieszkańcy Legnicy,

Czcigodni Księża Proboszczowie legnickich parafii!

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa wyznajemy publicznie wiarę Kościoła w żywą i prawdziwą obecność Chrystusa w sakramencie Ołtarza. Procesje eucharystyczne organizowane w tym dniu ukazują w misterium eucharystycznym także tajemnicę Kościoła, który w jednym chrzcie i jednej wierze jest zgromadzony przez swojego Zbawiciela. My, liczni, tworzymy jedno Ciało! Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba(por. 1 Kor 10,17). Stąd ważne jest, aby procesje w swoim zewnętrznym charakterze
i przebiegu jak najpełniej wyrażały również jedność Kościoła.

Kościół legnicki z wdzięcznością przechowuje pamięć o procesji eucharystycznej, która odbyła się w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej 19 czerwca 2014 roku, w ramach I Kongresu Eucharystycznego Diecezji Legnickiej, kiedy to uroczysta procesja wraz z naszymi gośćmi z Rzymu abpem Piero Marinim i abpem Konradem Krajewskim, przy licznym udziale duchowieństwa i wiernych połączyła dwa brzegi Kaczawy, przechodząc z legnickiej katedry do sanktuarium św. Jacka na Zakaczawiu. Kościół ten – jak dobrze wiemy – od momentu, kiedy w 2016 roku podałem do publicznej wiadomości informację o Wydarzeniu Eucharystycznym, które miało w nim miejsce, stał się ośrodkiem wyjątkowej pobożności eucharystycznej, przyciągając do siebie pielgrzymów z całej Polski i ze świata.

Mając na uwadze powyższe sprawy, i uwzględniając kwestie natury organizacyjnej, związane z funkcjonowaniem naszego miasta, przejezdnością dróg, zabezpieczeniem tras procesji przez policję, postanawiam, co następuje:

Do godzin południowych w Legnicy odbywać będzie się tylko jedna procesja eucharystyczna, wychodząca z legnickiej katedry po Mszy świętej o godz. 10.00kierująca się do sanktuarium św. Jacka na Zakaczawiu.Zapraszam do wzięcia w niej licznego udziału całe rodziny, bractwa, stowarzyszenia, wspólnoty, władze miejskie i samorządowe, szkoły katolickie, osoby konsekrowane. Do tej wspólnej modlitwy zapraszam również księży naszego miasta, proszę także duszpasterzy o zachętę wiernych legnickich parafii.

Pozostałe procesje eucharystyczne mogą odbyć się w godzinach popołudniowych, według decyzji księży proboszczów.

Zapraszając wszystkich do udziału w procesji Bożego Ciała, z serca Wam błogosławię.

 

+ Zbigniew KIERNIKOWSKI

Biskup Legnicki

——————————

ZARZĄDZENIE

Rozporządzenie Biskupa Legnickiego należy odczytać w czasie ogłoszeń duszpasterskich na wszystkich Mszach świętych w legnickich kościołach, kaplicach  w niedzielę 20 maja 2018 roku.

+ Marek MENDYK

Wikariusz Generalny

 

PLIK DO POBRANIA:

Scroll Up