Spis księży diecezjalnych

ostatnia aktualizacja: 1 marca 2021 roku

Korekty lub uzupełnienia – administrator strony

wdt_ID Nazwisko i imię Zdjęcie Miejscowość Parafia Funkcja Pozostałe funkcje i godności Tytuł nauk. wyśw. ur.
1 ADAMCZEWSKI JERZY Bolesławiec Matki Bożej Różańcowej proboszcz EC mgr 1986 1959
2 ADAMOWICZ JÓZEF Jawor Miłosierdzia Bożego rezydent RM, odpowiedzialny-Ruch Komunia i Wyzwolenie mgr 1973 1948
3 ADRES PAWEŁ Legnica św. Jacka (sanktuarium) wikariusz członek Rady Kapłańskiej mgr-lic. 2007 1977
4 ALBIN RODRYG Małuszów Narodzenia Najświętszej Maryi Panny proboszcz mgr-lic. 1996 1970
5 ANTOŃCZAK KRZYSZTOF Gryfów Śląski św. Jadwigi Śląskiej wikariusz mgr 2012 1987
6 ARASZCZUK STANISŁAW Legnica św. Tadeusza Apostoła proboszcz prałat, KGK (teolog), dziekan dekanatu Legnica Zachód, członek Rady Kapłańskiej, wizytator dekanalny katechezy, wykładowca PWT we Wrocławiu-studia w Legnicy prof. dr hab. 1984 1958
7 ASZURKIEWICZ TOMASZ Biała Przemienienia Pańskiego proboszcz mgr-lic. 2001 1976
8 BAJAK SZYMON KGKK, RM mgr 1976 1951
9 BAKES STANISŁAW Jelenia Góra św. Wojciecha proboszcz EC, RM, członek Rady Kapłańskiej, duszpasterz harcerzy mgr-lic. 1991 1966
11 BALCEWICZ MARIAN Legnica ZOL "Samarytanin" emeryt KGKK, RM mgr 1975 1949
Nazwisko i imię Miejscowość Parafia Funkcja Pozostałe funkcje i godności Tytuł nauk. wyśw. ur.

 

WYKAZ SKRÓTÓW:

– dr – doktor

– dr hab. – doktor habilitowany

– EC – kanonik EC (Expositorii Canonicalis)

– KGK – Kanonik Gremialny Kapituły Katedralnej Legnickiej

– KGKK – Kanonik Gremialny Kapituły Krzeszowskiej

– KGKLP – Kanonik Gremialny Kapituły Legnickiego Pola

– KHK – Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej Legnickiej

– KHKK – Kanonik Honorowy Kapituły Krzeszowkiej

– KHKLP – Kanonik Honorowy Kapituły Legnickiego Pola

– LKB – Legnicka Kuria Biskupia

– mgr – magister

– mgr-lic. – licencjat

– PDJŚ – Prałat Domowy Jego Świętobliwości

– prof. PWT – profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego

– PWT – Papieski Wydział Teologiczny

– RM – kanonik RM (Rochettum et Mantolettum)

– WSD – Wyższe Seminarium Duchowne

Scroll Up