Stypendyści u św. Jacka

W Legnicy gości ponad pół tysiąca stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Są to młodzi – zdolni ludzie, którzy co miesiąc pobierają stypendium, by móc rozwijać swoje zdolności i talenty. Pieniądze pochodzą z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która została założona przez Episkopat Polski. Pomaga ona uczniom i studentom z niezamożnych rodzin pochodzących z małych miast i wsi. Fundusze na stypendia dla uczniów szkół podstawowych, średnich i studentów zbierane są w październiku podczas Dnia Papieskiego. Na tygodniowy wypoczynek studenci przyjechali m.in. z Gdańska, Warszawy, Poznania, Szczecina czy Krakowa.

W środę odwiedzili Karpacz i zdobyli Śnieżkę. Czwartek studenci z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia spędzili w Sanktuarium Św. Jacka w Legnicy. Poznali historię cudu eucharystycznego, wzięli udział we Mszy św. pod przewodnictwem biskupa Marka Mendyka. Po południu zaś nawiedzili bazylikę św. Jadwigi w Legnickim Polu.

Więcej na stronie Radia Plus Legnica i Niedzieli legnickiej

Scroll Up