Szkolenie dotyczące uzależnień

Czcigodni Księża!

Narodowy Kongres Trzeźwości, który odbył się we wrześniu ubiegłego roku, na nowo uświadomił nam, jak wielkim zagrożeniem dla polskiego społeczeństwa jest nadużywanie alkoholu i ciągle wzrastające jego spożycie. Z kongresu popłynęły mocne słowa apelu, skierowane do państwa, samorządów, rodzin i Kościoła o większe zaangażowanie na rzecz trzeźwości w Polsce. Wychodząc naprzeciw temu, podjąłem decyzję zorganizowania w naszej diecezji jednodniowego szkolenia dla księży na temat uzależnień, w tym uzależnienia od alkoholu, oraz umiejętności przeprowadzania przez osobę duchowną rozmowy motywacyjnej z osobą uzależnioną i członkami jej rodziny.

Zapraszam do udziału w tym szkoleniu Księży naszej diecezji. Obowiązkowo mają w nim uczestniczyć księża zaangażowani czynnie w pracy duszpasterskiej (proboszczowie, wikariusze i księża katecheci), dla innych udział jest dobrowolny. Tę propozycję proszę przyjąć ze zrozumieniem, w poczuciu odpowiedzialności za trzeźwość narodu i w trosce o rodziny z problemem alkoholowym, których przecież w naszych środowiskach parafialnych nie brakuje.

Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach:

  • 11 kwietnia /środa/ 2018 roku, w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy, dla dekanatów: Bogatynia, Gryfów Śląski, Jawor, Jelenia Góra Wschód i Zachód, Kamienna Góra Wschód i Zachód, Leśna, Lubań, Lwówek Śląski, Mysłakowice, Szklarska Poręba, Świerzawa.
  • 16 kwietnia /poniedziałek/ 2018 roku, w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II
    w Legnicy
    dla dekanatów: Bolesławiec Wschód i Zachód, Chocianów, Chojnów, Legnica Wschód i Zachód, Lubin Wschód i Zachód, Nowogrodziec, Polkowice, Prochowice, Ścinawa, Węgliniec, Zgorzelec, Złotoryja.

W przypadku niemożności uczestnictwa w wyznaczonym terminie szkolenia, możliwe będzie wzięcie udziału w drugim z terminów, po uprzednim zgłoszeniu w Wydziale Duszpasterskim.

Szkolenie rozpocznie się o godz. 10:00, a zakończy o godz. 16:00; przerwa obiadowa od 13:00 do 14:00. Przeprowadzi je Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia  z siedzibą w Czarnym Borze. Współudział księży w kosztach szkolenia to kwota 60 zł. (w tym obiad i kawa)

Ze względów organizacyjnych (przygotowanie: obiadów, odpowiedniej ilości materiałów edukacyjnych, imiennych zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniu), proszę Księży Dziekanów o przygotowanie listy księży z dekanatu, którzy wezmą udział w szkoleniu, i przekazanie jej do Wydziału Duszpasterskiego do dnia 28 lutego. Lista obecności podpisana podczas zajęć posłuży do wydania zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

Księży katechetów proszę, by udział w szkoleniu z wyprzedzeniem uzgodnili z dyrekcją szkoły. Jeżeli konieczne będzie pismo z Kurii z prośbą o umożliwienie udziału w szkoleniu, to będzie można je pobrać w Wydziale Katechetycznym, każdy z księży otrzyma także zaświadczenie potwierdzające udział  w tej wewnętrznej formie doskonalenia zawodowego.

 

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Zbigniew Kiernikowski
biskup legnicki

Scroll Up