Tag Page

Tag Page Subtitle

Wprowadzenie | Inspiracje pasyjne z Biskupem Legnickim #1

Zapraszamy na pierwszy odcinek z cyklu "Inspiracje pasyjne". Biskup Legnicki pochyla się nad słowem Bożym, by każdy z nas miał możliwość głę

0 comments ks. Robert Bielawski
Scroll Up