To Bóg ich wybrał

Od piątkowego wieczoru w diecezji legnickiej przybyło “licencjonowanych” lektorów i psałterzystów.

Błogosławieństwem bp. Marka Mendyka do pełnienia funkcji lektora i psałterzysty kilkudziesięciu młodych ludzi zakończyło kilkumiesięczny diecezjalny kurs przygotowawczy.

Młodzi chłopcy i dziewczyny pochodzą m.in. z Legnicy, Jeleniej Góry, Kamiennej Góry, Jawora, Pielgrzymki. – To jest dla mnie bardzo ważne wydarzenie. Przez kurs i to błogosławieństwo przygotowywałem się do takiego lepszego celebrowania, przeżywania Mszy św. Od dzisiaj będę lektorem i będę mógł czytać Pismo Święte podczas liturgii. Bardzo się z tego cieszę – mówi Tymoteusz Bałtrukiewicz z Pielgrzymki.

Biskup Mendyk w kazaniu podkreślał rolę tych młodych osób w życiu parafii. – Taki był pomysł i starania ks. Przemysława, waszego opiekuna, żeby promocja odbyła się w Tygodniu Biblijnym. To piękne podkreślenie naszego, waszego związku z Pismem Świętym. W tych wielkanocnych dniach, gdy odczytujemy słowa z Dziejów Apostolskich, odnajdujemy tam relacje o ogromnej wierze i odwadze głoszenia Słowa przez apostołów. Nie byli wielkimi mówcami. Jednak przez nich Bóg dokonywał wielkich rzeczy – mówił. – Oznacza to, że to nie od nas samych, ale od więzi z Panem zależy możliwość dotarcia do tysięcy osób przez jednego człowieka. Wy zostaliście wybrani przez Pana do pełnienia tej funkcji. Wybory Pana zawsze są tajemnicą i wielkim zaproszeniem. Chciałbym, żebyście głosili Słowo z wiarą. Ono jest zawsze czyste, święte, najzdrowsze. Po prostu Słowo Życia. Wnika w nasz organizm, który nie jest wcale czysty, święty i zdrowy. Wnika w nas jednak i jest lekarstwem na nasze zatrute myśli – tłumaczył biskup.

Pełna fotorelacja na stronie Legnickiego Gościa Niedzielnego.

foto: Jędrzej Rams

 

Diecezja Legnicka
Scroll Up
X