Uroczystości ku czci bł. ks. Jerzego Popiełuszko w Parszowicach

21 października 2018 o godz. 13.30 w kościele p. w. św. Rodziny w Parszowicach odbędzie się uroczystość religijno-patriotyczna ku czci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, w 34 rocznicę jego męczeńskiej śmierci.

W tym roku już po raz trzynasty wierni zgromadzą się, aby uczcić pamięć błogosławionego Jerzego. W tym roku wyjątkowym akcentem rozpoczynającym uroczystość będzie nadanie imienia bł. ks. Jerzego rondu w Parszowicach.

Jak co roku centralnym punktem uroczystości będzie Msza św., której tym razem przewodniczyć będzie bp Stefan Regmunt, biskup senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Po Eucharystii wszyscy przybyli goście wysłuchają programu słowno-muzycznego w wykonaniu karkonoskiego Zespołu Folkowego „Szyszak”, a następnie będą mogli obejrzeć wystawę plastyczno-fotograficzną poświęconą życiu księdza Jerzego.

Na uczestników uroczystości czekają także inne atrakcje, m. in. okazjonalny kalendarz, jako pamiątka z uroczystości, poczęstunek oraz wspólne zdjęcie. Nie zabraknie też różnych stoisk, swój udział zapowiedziała Fundacja Przystań ze Ścinawy, a specjalnie dla przybyłych dzieci pojawią się okoliczni kramarze.     

28 maja 1972 bł. ks. Jerzy przyjął święcenia z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego w archikatedrze św. Jana w Warszawie, a już 4 czerwca 1972 roku w kościele w Parszowicach, razem ze swoim kolegą ks. Bogdanem Liniewskim odprawili jedną z pierwszych Mszy Św. tuż po święceniach. O tym fakcie przypominają pamiątkowe tablice w kościele.

Od 2005 roku w tym właśnie miejscu gromadzą się wierni, członkowie Solidarności Zagłębia Miedziowego oraz przedstawiciele wielu środowisk  ludzi pracy,  by upraszać wstawiennictwa ks. Jerzego – patrona ludzi pracy, a od 2014 roku oficjalnego patrona „Solidarności”.

15 października 2010 roku kościół w Parszowicach otrzymał na własność relikwie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, a w 2015 roku, Solidarność Zagłębia Miedziowego ufundowała do kościoła obraz Błogosławionego Kapłana.

Warto wspomnieć, że w Parszowicach żyją do dziś osoby, które osobiście znały i gościły w swoich domach bł. ks. Jerzego. Od samego początku organizowania uroczystości, błogosławiony ks. Jerzy przyciąga do Parszowic coraz więcej ludzi. Co roku rodzą się nowe pomysły na uczczenie pamięci tego Kapłana naszych czasów. Do kościoła w Parszowicach, przybywa z Lubina pieszo i na rowerach grupa ze Stowarzyszenia „Wędrowiec”, a ze Ścinawy grupa biegaczy z KS START ŚCINAWA oraz piesza pielgrzymka. Wszystkim przybywającym przyświeca jeden cel, uczcić pamięć o ks. Jerzym, którego ślady obecności są w Parszowicach bardzo namacalne.  

Na wspólne świętowanie rocznicy serdecznie zaprasza proboszcz ks. Grzegorz Ropiak, wraz z parafianami. 

 

 

Scroll Up
X