Wizytacja o olszyńskiej wspólnocie

23 lutego br. w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie rozpoczęła się wizytacja kanoniczna Dekanatu Lubań, którą przeprowadza biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski.

Wizytacja rozpoczęła się od spotkania z władzami gminy Olszyna. Podczas spotkania rozmawiano o historii i współczesności Olszyny, a także wyzwaniach stojących przed gminnym samorządem.

Biskup Zbigniew odwiedził także chorych, składając wizytę pani Izabelli Cymerman i jej wielopokoleniowej rodzinie, mocno zaangażowanej w życie parafii. Ważnym punktem była też modlitwa na cmentarzu komunalnym w Olszynie przy grobie ks. proboszcza Jana Krycha (proboszcz parafii w latach 1981-1991) oraz przy grobie dzieci utraconych.

Wizytacja kanoniczna to także rozmowy z duszpasterzami – ks. dziekanem Bogusławem Wolańskim i ks. Jakubem Sikorskim, a także ze świeckimi współpracownikami duszpasterzy oraz przedstawicielami wspólnot działających w parafii. Podczas tego spotkania bp Zbigniew podkreślił, jak bardzo ważne są wciąż słowa modlitwy Pana Jezusa, „aby wszyscy stanowili jedno…”. Jest to – jak podkreślił Ksiądz Biskup – istotne zadanie wszystkich członków różnorakich wspólnot będących w parafii, aby razem, w jednym duchu spoglądać na Pana – ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.

Centralnym momentem dnia była Eucharystia, która była prawdziwym świętem wspólnoty parafialnej, zasłuchanej w Słowo Boże, trwającej na adoracji Pana i sprawującej święte misteria wiary.

Więcej w kolejnym wydaniu Niedzieli legnickiej

Scroll Up