WSD pielgrzymowało do kościoła św. Wojciecha

2 czerwca 1997 roku, czyli dwadzieścia jeden lat temu papież Jan Paweł II, odbywając swoją podróż apostolską do Polski, odwiedził również Legnicę. Wspominając to wydarzenie, we wspomnienie Matki Bożej Łaskawej, wspólnota seminaryjna udała się do kościoła pw. św. Wojciecha w Legnicy, którego konstrukcję stanowi ołtarz polowy z legnickiego lotniska, gdzie 2 czerwca 1997 roku św. Jan Paweł II sprawował Eucharystię. Wspólnie z osobami konsekrowanymi, które przeżywały swój comiesięczny dzień formacyjny oraz z licznie zgromadzonymi wiernymi z parafii św. Wojciecha, celebrowaliśmy Mszę świętą. Liturgii przewodniczył ks. rektor Piotr Kot. Po Eucharystii przed wystawionym Najświętszym Sakramentem modliliśmy się o nowe powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego. Modlitwę tę poprowadził ks. Piotr Zawadka, referent ds. życia konsekrowanego w naszej diecezji.

 

Scroll Up