Wskazania na okres Adwentu

Okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest czasem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do człowieka. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania (ONRLiK 39).

Adwent zaczyna się od I nieszporów niedzieli, która wypada 30 listopada lub jest najbliższa tego dnia, i kończy się przed I nieszporami Narodzenia Pańskiego (ONRLiK 40). Niedziele tego okresu nazywają się pierwsza, druga, trzecia i czwarta Adwentu (ONRLiK 41).

Niedziele Adwentu mają pierwszeństwo przed wszystkimi świętami Pańskimi i przed wszystkimi uroczystościami. Przypadające na niedziele uroczystości przenosi się na poniedziałek (ONRLiK 5). Wyjątek będzie stanowić uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia), która w tym roku liturgicznym zbiegnie się z niedzielą Adwentu. Szczegółowe informacje zostaną podane pod dniem 8 grudnia 2019 roku.

Jeżeli zewnętrzny obchód patrona lub tytułu kościoła przypada w niedzielę okresu Adwentu, nie wolno użyć formularza odpustowego. Na sumie odpustowej wolno zastosować następujące elementy: kolor szat, homilię, modlitwę powszechną, pieśń o tytule lub świętym na przygotowanie darów i zakończenie, wymienić imię świętego w modlitwie eucharystycznej, procesję teoforyczną, śpiew Te Deum i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

W okresie Adwentu we wszystkich kościołach i kaplicach publicznych może być sprawowana jedna Msza o Najświętszej Maryi Pannie w Adwencie, zwana roratnią (biały, Msza o Najświętszej Maryi Pannie w Adwencie, MR s. 9”, pf. 4 o Najświętszej Maryi Pannie nr 58 albo 2 adwentowa nr 2). Mszy tej nie wolno jednak odprawiać w niedziele i uroczystości. Ze względów duszpasterskich roraty mogą być odprawione w godzinach wieczornych (Dekret Prymasa Polski nr 2885/69).

Dni powszednie Adwentu posiadają własne formularze mszalne. W te dni w okresie Adwentu nie wolno celebrować mszy św. żałobnych, tzw. codziennych.

Wieńce i świece adwentowe możny pobłogosławić w czasie mszy I niedzieli Adwentu albo w czasie specjalnego nabożeństwa, zgodnie z obrzędem zawartym w OB 1273-1279.

Obrzęd błogosławieństwa opłatków może być sprawowany w kościele w dogodnym dniu przed uroczystością Narodzenia Pańskiego albo 24 grudnia po modlitwie po komunii lub w domu rodzinnym przed rozpoczęciem wieczerzy wigilijnej, zgodnie z OB 1280-1286.

Dni od 17 do 24 grudnia włącznie są przeznaczone na bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego (ONRLiK 42). W te dni wybiera się formularz mszalny z bieżącego dnia liturgicznego; nie celebruje się Mszy o Najświętszej Maryi Pannie w Adwencie. Jeżeli w kalendarzu ogólnym przypada wspomnienie, można odmówić kolektę z tego wspomnienia (OWMR 355a).

W Adwencie w doborze śpiewów należy uwzględnić dwie części tego okresu. Do 16 grudnia treści liturgii nawiązują do historii Izraela oczekującego na przyjście Mesjasza. Jest to czas duchowego przygotowania się Kościoła na Paruzję. Od 17 grudnia następuje bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego; podobne treści liturgiczne towarzyszą celebracjom Mszy o Najświętszej Maryi Pannie w Adwencie, zwanych roratami (IMKEP 2017 23a).

 

Powyższe wskazania zostały przygotowane przez ks. dr. Łukasza Kutrowskiego i są zawarte w „Porządku celebracji Mszy świętej i Liturgii Godzin w diecezji legnickiej. Rok liturgiczny 2019-2020”

 

Photo by Waldemar Brandt on Unsplash

 

Scroll Up