Jesteś tutaj: strona główna > wydarzenia > article > 116624 godziny dla Pana 24 – 25 marca 2017r.

24 godziny dla Pana 24 – 25 marca 2017

Chcę miłosierdzia (por. Mt 9,13)

 

Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji po raz czwarty zaprasza parafie całego świata, by przystąpiły do inicjatywy 24 godziny dla Pana. W tym roku ma się ona odbyć wpiątek 24 marca oraz w sobotę 25 marca.

 

Jako myśl przewodnia tych dni towarzyszą nam słowa „Chcę miłosierdzia” (por. Mt 9,13).

W Liście Apostolskim „Misericordia et Misera”, który został opublikowany przez papież Franciszka na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia tak czytamy:

Jesteśmy wezwani, aby celebrować miłosierdzie […] Celebracja miłosierdzia odbywa się w sposób zupełnie szczególny w sakramencie pojednania. Odczuwamy wtedy uścisk dłoni Ojca, który wychodzi nam na spotkanie, aby przywrócić nam łaskę bycia na nowo Jego dziećmi. W sakramencie przebaczenia Bóg ukazuje drogę nawrócenia do Niego i zachęca do ponownego doświadczenia Jego bliskości. Jest to przebaczenie, które można zyskać przede wszystkim zaczynając żyć miłością […] Sakrament pojednania musi ponownie odnaleźć swoje centralne miejsce w życiu chrześcijańskim. Dlatego potrzebni są kapłani, którzy poświęcają swoje życie „posłudze jednania” (2 Kor 5,18), tak aby wszyscy mieli możliwość doświadczenia wyzwalającej mocy przebaczenia, jako że nikomu szczerze skruszonemu nie zabrania się dostępu do miłości Ojca, który czeka jego powrotu. Sprzyjającą okazją może być przeprowadzenie inicjatywy „24 godziny dla Pana” przed czwartą niedzielą Wielkiego Postu, która jest dobrze przyjmowana w diecezjach i jest przekonującym zaproszeniem duszpasterskim do głębokiego przeżycia sakramentu spowiedzi.      

           

Zachęceni przez Ojca Świętego postarajmy się, jako wspólnota diecezji legnickiej, przystąpić do tego dzieła.

 

Co składa się na tę inicjatywę?

- sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania,

- adoracja Najświętszego Sakramentu.

 

Jak można zorganizować 24 godziny dla Pana?

 

1. Rozpoczęcie powinno nastąpić w piątek 24 marca w godzinach popołudniowych:

- można rozpocząć nabożeństwem Drogi Krzyżowej (zachęcamy do skorzystania z tekstów „Małżeńskie Drogi Krzyżowe 2017”: www.diecezja.legnica.pl); 

- można rozpocząć celebracją nabożeństwa pokutnego w połączeniu z Drogą Krzyżową. Teksty znajdziemy w Obrzędach pokuty dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich s. 198-205;

- następnie wierni powinni mieć okazję do spowiedzi św. oraz do adoracji Najświętszego Sakramentu, najlepiej w milczeniu;

- tam, gdzie warunki na to pozwalają świątynia powinna zostać otwarta na całą noc, w której dalej będzie można adorować Najświętszy Sakrament i przynajmniej w określonych godzinach przystąpić do spowiedzi świętej;

- gdzie nie ma takiej możliwości, kontynuacja inicjatywy 24 godziny dla Pana następuje w sobotę rano.

2. Dalsza część modlitwy i spowiedzi odbywa się w sobotę 25 marca:

- świątynia jest otwarta przez cały dzień (Najświętszy Sakrament jest wystawiony), a wierni w określonych godzinach mogą skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania;

- zakończenie następuje w sobotę wieczorem sprawowaniem Eucharystii.

 

Z czego można skorzystać organizując 24 godziny dla Pana?

Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji przygotowała publikację „Chcę miłosierdzia”, która została przetłumaczona na język polski. Składa się ona z czterech części:

 

W CZĘŚCI PIERWSZEJ znajduje się krótkie rozważanie, które może pomóc poszczególnym penitentom w przeżyciu w sposób świadomy spotkania z kapłanem w czasie osobistej spowiedzi. Jest ono również swoistą prowokacją w celu przezwyciężenia ewentualnych oporów, które często przywołuje się, aby uniknąć spowiedzi.

CZĘŚĆ DRUGA zawiera trzy świadectwa osób, które w Roku Jubileuszowym zechciały podzielić się tym, jaka była droga ich nawrócenia: mogę one być pomocą w zastanowieniu się nad własną przemianą oraz nad świadomością obecności Boga w życiu każdego z nas.

W CZĘŚCI TRZECIEJ znajdują się sugestie rozważań, które mogą przydać się w przygotowaniu osobistym, a także w spotkaniach katechetycznych, pozwalające zrozumieć pierwotny sens niniejszej propozycji.

CZĘŚĆ CZWARTA proponuje schemat, którym można się posłużyć w czasie, gdy kościół będzie otwarty po to, aby osobom, które przyjdą do spowiedzi, pomóc w przygotowaniu do niej według planu opartego na słowie Bożym, słuchanym i rozważanym. Są to dwa schematy Lectio Diviny do wykorzystania podczas inicjatywy „24 godziny dla Pana”.

 

Publikacja „Chcę miłosierdzia” do nabycia w Wydziale Duszpasterskim Legnickiej Kurii Biskupiej w cenie 13 zł.

 

Oprac. Ks. Bogusław Wolański, Wydział Duszpasterski LKB

 

Czym jest inicjatywa „24h dla Pana”? 

 

Odpowiada Bp Grzegorz Ryś: 

Inicjatywa Papieża Franciszka „24 godziny dla Pana” nie jest prostym wezwaniem do „zorganizowania” w kościołach wielkopostnej spowiedzi. Nie jest też jedynie (niewątpliwie konieczną) promocją wspólnotowej celebracji sakramentu pokuty i pojednania. Ona jest powracającym po raz kolejny zaproszeniem, by odkryć, KIM JEST BÓG „bogaty w miłosierdzie”, niemęczący się wybaczaniem - jakie są Jego „priorytety” - co w Bogu jest źródłem największej RADOŚCI! W niebie większa jest radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia… Radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca (Łk 15, 7 i 10). To Bóg - Ojciec, jest Tym, który nas zaprasza na ucztę, zastawioną z okazji powrotu „marnotrawnego syna”: Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się (Łk 15, 23n).

 

Właśnie dlatego Papież zaprasza nas do 24-godzinnej celebracji Sakramentu Pokuty nie kiedykolwiek, ani nawet nie kiedykolwiek w Wielkim Poście, lecz w Wigilię IV Niedzieli Postu - Niedzieli LAETARE!

 

W ten sposób odkrywamy również najwłaściwsze przesłanie i sens owej „różowej” niedzieli w długim okresie „fioletowego” okresu. Nie chodzi przecież o to, by na moment nieco „poluzować śrubę” 7-tygodniowego umartwienia, i zaczerpnąć „innego”, jakby pogodniejszego powietrza w jego połowie. Chodzi o to, by ucieszyć się radością Nieba - by wziąć udział w radości samego Boga - by ucieszyć się z ucieszonym Panem! By się zachwycić zbawczym wydarzeniem Sakramentu Pokuty i Pojednania, przeżywanym przez nas wspólnie - w Świętym Kościele grzeszników. By się zdumieć, jak tłumy w Kafarnaum, które widząc Jezusa odpuszczającego grzechy paralitykowi, wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom (Mt 9, 1 - 8). Właśnie tak: LUDZIOM - bo nie chodzi „tylko” o Jezusa, ale również o Jego Kościół - Apostołów i ich następców, NAM WSZYSTKIM - tak mówi św. Paweł: Bóg zlecił NAM posługę jednania…, przekazując NAM słowo jednania (2 Kor 5, 18n).

 

Kto zna tę radość? Kto zna radość wpisaną w Niedzielę Laetare? Zna ją każdy, kto nie nawykł do spowiedzi; kto doświadcza nieustannego zdumienia tym sakramentem, i miłosiernym Bogiem, który w Nim się nieustannie objawia! Kto zna tę radość, nie potrafi jej zatrzymać dla siebie! Musi - jak Mateusz, albo Zacheusz - zaprosić wszystkich sobie podobnych, by jej doświadczyli!

 

Galeria
20170320_165030_b2d3b6.jpg
20170320_165032_b2a821.jpg