Jesteś tutaj: strona główna > wydarzenia > relacja > 1408Uroczystości pogrzebowe bpa Tadeusza Rybaka zakończone

W gronie ponad 250 kapłanów różnych stopni i godności, biskupów metropolii wrocławskiej wraz z ks. kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem na czele, biskupami sąsiednich diecezji oraz rzeszy wiernych, w sobotę, 11 marca 2017 r. w legnickiej katedrze, odbył się pogrzeb pierwszego biskupa diecezji legnickiej Tadeusza Rybaka.

 

 

Stacja pierwsza - u O. Franciszkanów

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 w kościele św. Jana Chrzciciela w Legnicy nabożeństwem żałobnym, któremu przewodniczył biskup senior Stefan Cichy.

 

We franciszkańskiej świątyni przy trumnie zmarłego Biskupa zgromadziła się rodzina, księża z diecezji legnickiej, świdnickiej i wrocławskiej oraz kapłani z Czech i Niemiec, a także dwudziestu trzech Biskupów, reprezentujących kilka diecezji naszego kraju. Wśród nich bp Adam Dyczkowski i bp Stefan Regmunt – biskupi pomocniczy bpa Rybaka.

 

Wśród duchowieństwa znaleźli się także delegaci kapituł oraz przedstawiciele innych obrządków i wyznań chrześcijańskich. Nie zabrakło też delegacji sióstr zakonnych i osób konsekrowanych, a także przedstawicieli parlamentu, władz miasta, samorządowców oraz delegatów różnych organizacji i stowarzyszeń w tym służb mundurowych m.in. Harcerzy, Policji, Wojska i Straży Pożarnej. Po krótkiej modlitwie, kondukt pogrzebow, wyruszył w kierunku legnickiej katedry, gdzie odbyła się dalsza część pogrzebowych uroczystości

 

 

 

Stacja druga – droga do Katedry

Religijną i historyczną powagę procesji, która przeszła z trumną przez legnicki Rynek do Katedry, podkreślały dźwięki muzyki wykonywanej przez Legnicką Orkiestrę Dętą. Natomiast w Katedrze oprawę muzyczną zapewniła Legnicka Orkiestra Symfoniczna, chór Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy pod dyrekcją pana Benedykta Ksiądzyny i chór parafii katedralnej.

 

Asystę liturgiczną tworzyli klerycy legnickiego Wyższego Seminarium Duchownego. Biskup Tadeusz Rybak bardzo troszczył się o dobre formowanie i kształcenie alumnów. On to wprowadził zwyczaj celebrowania czwartkowych Eucharystii we wspólnocie seminarium duchownego, które lubił nazywać „źrenicą oka biskupa”. Zwyczaj ten podtrzymują jego następcy na stolicy biskupiej w Legnicy.

 

Nie zabrakło też licznych pocztów sztandarowych. Ich obecność jako delegacji wielu instytucji i organizacji z terenu diecezji legnickiej, świadczyło o zrozumieniu i społecznym uznaniu roli, jaką dla Kościoła, dla miasta i dla regionu odegrał pierwszy biskup legnicki, który w 2003 roku odznaczony został tytułem Honorowego Obywatela Legnicy.

 

Widoczna w kondukcie pogrzebowym obecność sióstr zakonnych i osób konsekrowanych, było przypomnieniem faktu, że one swoimi modlitwami, życiem według rad ewangelicznych i apostolską dyspozycyjnością, wspierały misję pierwszego biskupa legnickiego i jego następców. Biskupowi Tadeuszowi bardzo zależało na obecności zgromadzeń zakonnych na terenie diecezji i wierzył w skuteczność ich modlitwy. Wśród sióstr obecne były też siostry z Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza, czyli siostry boromeuszki, które z wielką ofiarnością służyły biskupowi Tadeuszowi Rybakowi zarówno w okresie jego trzynastoletniej posługi pasterskiej, jak i podczas ostatnich 12 lat życia.

 

 

Stacja trzecia – Katedra 

Telegram

- Odszedł do Pana Pasterz, który z miłością troszczył się o powierzonych jego pieczy wiernych. Służył Bogu i Kościołowi, jako kapłan, teolog, wychowawca kandydatów do kapłaństwa potem, jako biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej. Święty Papież Jan Paweł II zlecił mu zadanie tworzenia organizacji i duchowego kształtowania nowej diecezji legnickiej. Pełnił tę misję z oddaniem. Ojciec Święty wdzięczny za wkład, jaki śp. bp Tadeusz wniósł w życie Kościoła modli się, aby Pan przyjął go do swojej chwały – to słowa telegramu, który w imieniu Papieża Franciszka skierował sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, ksiądz kard. Pietro Parolin, a odczytał je przed rozpoczęciem Mszy św. przedstawiciel nuncjatury Apostolskiej w Polsce ks. prałat Mykhaylo Tkhorovskyy.

 

Słowa współczucia i duchowej jedności przesłał także Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ks. abp Stanisław Gądecki, oraz Prymas Polski ks. abp Wojciech Polak, którego podczas tej uroczystości pogrzebowej reprezentował ks. abp Henryk Muszyński.

 

Rozpoczynając Mszę św. w intencji zmarłego Biskupa, której przewodniczył arcybiskup Józef Kupny, metropolita wrocławski, do zebranych w legnickiej katedrze zwrócił się także gospodarz diecezji ks. bp Zbigniew Kiernikowski: „Witam wszystkich, którzy poruszeni duchem modlitwy i wdzięczności, przybyli na tę uroczystość pogrzebową i wszystkich, którzy łączą się z nami duchowo. Łączymy się w modlitwie by polecać Bogu zmarłego pasterza i wyrazić wdzięczność za jego pasterską posługę” – mówił.

 

 

„Spalił się dla Boga i dla Kościoła”

Homilię wygłosił bp senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Stefan Regmunt.

- Dziś, kiedy żegnamy umiłowanego pasterza tej diecezji, powtarza się jej początek. Wyszliśmy z kościoła O. Franciszkanów, przeszliśmy jak u początków diecezji do Katedry, w której zostaną złożone szczątki bpa Tadeusza. Tu słuchamy słowa Bożego. Jest ono w tej chwili rozstania naszym duchowym pokarmem. Źródłem umocnienia i nadziei. Z Apokalipsy św. Jana wydobywamy słowa: „Błogosławieni, którzy w Panu umierają”. Tych którzy tak umierają, autor nazywa szczęśliwymi, pełnymi duchowej radości. A śmierć w jedności z Panem, jest wprowadzeniem w wieczny odpoczynek, w świat uwolnienia się od życiowych, codziennych trudów.

 

Przypomniał także drogę życiową Zmarłego, oraz jego zasługi i dokonania w rozwijającej się od 1992 r. diecezji legnickiej, a szczególnie jego zaangażowanie w zaproszenie i przybycie do Legnicy papieża Jana Pawła II. – Patrząc na tę posługę bpa Tadeusza, stwierdzamy, że był to biskup niezwykłej gorliwości. Można powiedzieć, że „spalił się” dla Boga i dla Kościoła… Kiedy patrzymy na niego, dostrzegamy także jak wielką miłością i czcią otaczał Matkę Najświętszą. Bardzo był związany z sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Była mu bardzo droga, a w swoim testamencie zapisał: „Ufam, że Matka Najświętsza będzie blisko mnie, kiedy będę odchodził z tego świata, tak jak się modlimy: módl się nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen”.

 

Nawiązał też do choroby i cierpienia którego Zmarły doświadczał w ostatnim czasie. – Żegnamy księdza Biskupa, który był świadkiem wiary. W ostatnich latach doświadczał cierpienia, ale przyjmował je w sposób dojrzały. Nigdy nie narzekał, nie komentował swojej choroby, dalej był blisko Kościoła. Kiedy go odwiedzaliśmy, pytał i żył sprawami Kościoła. Oddał wszystkie swoje siły, aby ta diecezja była piękna duchowo. Kiedy odwiedziłem go tydzień temu, w sobotę, ksiądz Biskup już nie miał sił mówić. Podjęliśmy przy nim modlitwę. Na koniec pobłogosławiłem mu, nie wiedząc że będzie to nasze ostatnie spotkanie.   

 

Zacytował raz jeszcze, przytoczone dzień wcześniej na wieczornej modlitwie, słowa z testamentu Bpa Rybaka, w których apeluje do diecezjan: „Błagam was, umiłowani diecezjanie, byście zawsze byli wierni Kościołowi katolickiemu i przyczyniali się do jego wzrostu przez swoje gorliwe chrześcijańskie życie w rodzinach i parafiach. Troszczcie się o wychowanie młodego pokolenia o przekazanie mu wiary i zasad chrześcijańskiej moralności. Będę pamiętał o was przed obliczem Miłosiernego Boga, naszego najlepszego Ojca”. 

- Przyjmujemy te zadania, prosimy Matkę Bożą Łaskawą o orędownictwo. Dziękujemy ci biskupie Tadeuszu, za dobro, które nam przekazałeś, za dobro, którego nas uczyłeś. Żyj w pokoju – zakończył bp Regmunt  

 

Mowy pożegnalne

Na zakończenie Mszy św. wygłoszono mowy pożegnalne. W imieniu mieszkańców Legnicy, przemówił prezydent miasta, Tadeusz Krzakowski. Ukazał Zmarłego jako Honorowego Obywatela Miasta, który przez swoje działania, przyczynił się do wielkiej promocji i podniesienia prestiżu Legnicy, chociażby przez stworzenie Wyższego Seminarium Duchownego, jako zaczątków miasta akademickiego, ale także skutecznego gospodarza i pasterza diecezji. – To pierwszy biskup na ziemi św. Jadwigi i Henryka Pobożnego, który u podnóża ich piastowskiego zamku, tworzył stolicę biskupią. Człowiek o głębokiej wierze, intelektualista i jednocześnie dobry gospodarz. 13 lat jego posługiwania, przeszło do historii Legnicy. Był to czas wszechstronnego działania i dbałości o mienie ku pożytkowi miasta, jego mieszkańców i regionu. Odszedł człowiek wiary, szanujący i kochający ludzi, hierarcha, ale pasterz. Żegnaj księże Biskupie. Żegnaj pierwszy gospodarzu tej diecezji. Żegnaj przyjacielu Legnicy i legniczan – mówił prezydent Krzakowski.

 

W imieniu wiernych świeckich diecezji legnickiej, słowa pożegnania wypowiedział Ryszard Jaśkowski. Przypomniał jak wiele działań duszpasterskich inicjowanych przez Bpa Tadeusza, owocowało ożywianiem wiary w diecezji. – Zawsze będziemy pamiętać o szczególnej roli śp. biskupa Tadeusza w życiu i historii diecezji legnickiej. 25. lat temu usłyszał słowa; Ty będziesz budować Kościół legnicki. Z ufnością i nadzieją podążył aby to czynić, w niełatwych ówczesnych warunkach. Kiedy udawał się na parafię z wizytacjami, zawsze starał się spotkać z ludźmi różnych stanów i wieku. Rozmawiał z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i starszymi. Podejmował starania o budowę nowych i odnowienie zabytkowych obiektów sakralnych. Żegnając bpa Tadeusza, dziękujemy za umacnianie życia religijnego w diecezji, rozwijanie kultu MB Łaskawej w Krzeszowie, kultu św. Jadwigi Śląskiej, sprowadzenie do diecezji relikwii św. Wojciecha, św. Stanisława, św. Jacka. Dziękujemy za niepowtarzalne spotkanie ze św. Janem Pawłem II w Legnicy i wprowadzenie nas w III Tysiąclecie chrześcijaństwa. Dziękujemy za wzór prawdziwego kapłana, człowieka tęskniącego za Bogiem ale i gorliwie służącego ludowi Bożemu. Do zobaczenia w Domu Ojca – mówił Ryszard Jaśkowski.

 

Ks. prał. Robert Kristman, proboszcz Katedry i dziekan kapituły katedralnej, przemówił w imieniu prezbiterium diecezji legnickiej. Zwrócił uwagę na to, że w osobie Zmarłego, wielkie grono księży żegna go jako swojego prawdziwego ojca. Z jednej strony był wymagający, ale wynikało to z ojcowskiej troski o poszczególne osoby, parafie czy też całą diecezję, a z drugiej bardzo życzliwy, czuły i wyrozumiały.

– Biskupie Tadeuszu. Wśród wielu wypowiedzianych dzisiaj słów, doniosłych, pełnych powagi w obliczu misterium śmierci, muszę się Ci dziś do czegoś przyznać. Choć pewnie już to wszystko wiesz – w naszej kurialnej codzienności, zachowując pełen szacunek dla stanu biskupiego, nazywaliśmy cię biskupie Tadeuszu po prostu „Tatą”. Dostojne grono Episkopatu, proszę o wyrozumiałość że to dzisiaj mówię w taki sposób, ale nasze odniesienie do biskupa Tadeusza w tych urzędach kurialnych, było takie, jak do ojca. On był naszym ojcem. To co chciałbym dzisiaj powiedzieć to to, że czuliśmy jego ojcowską miłość. Uczył nas pilności, dokładności, odpowiedzialności - sam taki był – mówił ks. Kristman, także związany z diecezją już od 25 lat, poprzez pracę w notariacie, do której został powołany przez Bpa Rybaka. .

- Wierzymy, że Pan Bóg zawsze powołuje właściwych pasterzy, we właściwym miejscu i właściwym czasie. Dzisiaj dziękujemy za dar biskupa Rybaka, którego Pan Bóg postawił wśród nas, wtedy, kiedy tworzyła się wspólnota Kościoła legnickiego – kontynuował ks. Robert – Ojcze Biskupie. Pamiętaj zawsze przed obliczem Miłosiernego Boga o swoim umiłowanym Kościele legnickim i oddawaj go pod opiekę Matki Bożej Łaskawej!

Zapowiedział też, że od 24 maja, w rocznicę jego ingresu, rozpocznie się Msza św. gregoriańska ofiarowana w Jego intencji.

 

Na koniec raz jeszcze przemówił bp Zbigniew Kiernikowski, biskup legnicki, dziękując wszystkim za przybycie, a także wszystkim osobom, które zaangażowały się w pomoc i posługę zmarłemu Biskupowi Tadeuszowi.

- Nasza indywidualna i wspólna modlitwa oraz uczestnictwo w tej liturgii, są wyrazem wdzięczności wobec Pana Boga, za długoletnią posługę pasterską księdza biskupa Tadeusza. Są też wyrazem więzi z Pierwszym Biskupem tej diecezji oraz stanowią okazję do tego, by poczuć się bardziej zjednoczeni jako żyjący i modlący się Kościół. Serdecznie dziękuję wszystkim za modlitwę, za obecność, za udział w tej uroczystości – mówił bp Kiernikowski.

Szczególnie ksiądz Biskup dziękował Siostrom, a wśród nich s. Konstancji Boromeuszce, która przez okres 25 lat, opiekowała się Zmarłym, a także lekarzom, Służbie Zdrowia, kierowcom i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób byli związani z biskupem Tadeuszem, służąc mu swoją pomocą. Słowa podziękowań, skierował też pod adresem mediów, szczególnie radia i telewizji.

 

Czwarta stacja – Ostatnie pożegnanie

Obrzędom Ostatniego Pożegnania także przewodniczył biskup legnicki. Następnie w procesji wewnątrz katedry,trumnę z ciałem zmarłego Biskupa przenieśli strażacy, aby ostatecznie złożyć ją w krypcie katedralnej.

 

 

Więcej o wydarzeniu na stronach diecezjalnego Radia Plus Legnica legnica.fm

 

tekst: © Monika Łukaszów; © ks. Piotr Nowosielski - Niedziela legnicka

foto: © ks. Waldemar Wesołowski

Galeria
20170311_152113_1481d4.jpg
20170311_152113_462e27.jpg
20170311_152113_91a18a.jpg
20170311_152114_fcf2a6.jpg
20170311_152114_7dc446.jpg
20170311_152114_f0c8ea.jpg
20170311_152114_f6dd65.jpg
20170311_152115_1a5717.jpg
20170311_152115_456b34.jpg
20170311_152115_521d90.jpg
20170311_152115_40af55.jpg
20170311_152116_1685d0.jpg
20170311_152116_d87572.jpg
20170311_152116_f5c044.jpg
20170311_152116_9b4b61.jpg
20170311_152117_9d00d5.jpg
20170311_152117_a47ad8.jpg
20170311_152117_72cdd7.jpg
20170311_152117_4f71f7.jpg
20170311_152118_b4cbb9.jpg
20170311_152118_b6bf5f.jpg
20170311_152118_b6f933.jpg
20170311_152118_837644.jpg
20170311_152119_086549.jpg
20170311_152119_e0eb49.jpg
20170311_152119_20d2b6.jpg
20170311_152119_65e393.jpg
20170311_152120_2206b7.jpg
20170311_152120_13ae8d.jpg
20170311_152120_0a16e0.jpg
20170311_152120_28306c.jpg
20170311_152121_74e0ca.jpg
20170311_152121_4ad95c.jpg
20170311_152121_6b4b5e.jpg
20170311_152121_667e4b.jpg
20170311_152122_4d2a31.jpg
20170311_152122_049cc9.jpg
20170311_152122_648530.jpg
20170311_152122_ea7e27.jpg
20170311_152123_bb6230.jpg
20170311_152123_aba3b6.jpg
20170311_152123_768004.jpg
20170311_152123_466b4e.jpg
20170311_152123_cf2247.jpg
20170311_152124_6d3d30.jpg
20170311_152124_1bc5dd.jpg
20170311_152124_0b6932.jpg
20170311_152124_0f11e5.jpg
20170311_152125_80b95b.jpg
20170311_152125_c7512e.jpg
20170311_152125_73e3dc.jpg
20170311_152125_b9a21c.jpg
20170311_152125_95f746.jpg
20170311_152126_69c4dc.jpg
20170311_152126_7bfd61.jpg
20170311_152126_e09ffa.jpg
20170311_152127_595777.jpg
20170311_152127_8eaeb9.jpg
20170311_152127_0902f9.jpg
20170311_152128_050fba.jpg
20170311_152128_636a5d.jpg
20170311_152128_881252.jpg
20170311_152129_4d9517.jpg
20170311_152129_3e49d6.jpg
20170311_152129_75ac18.jpg
20170311_152130_d8c05f.jpg
20170311_152130_7c8e2d.jpg
20170311_152130_da9fc7.jpg
20170311_152131_2faf07.jpg
20170311_152131_4ba954.jpg
20170311_152131_6b9d4c.jpg
20170311_152132_a6d336.jpg
20170311_152132_477131.jpg
20170311_152132_20bc99.jpg
20170311_152132_eef91e.jpg
20170311_152133_3fc839.jpg
20170311_152133_b828a2.jpg
20170311_152133_3ad06a.jpg
20170311_152133_32ee9d.jpg
20170311_152134_411142.jpg
20170311_152134_3a46c3.jpg
20170311_152134_7fa110.jpg
20170311_152134_192c65.jpg
20170311_152135_18d4d3.jpg
20170311_152135_3bad75.jpg
20170311_152135_f61d3d.jpg
20170311_152135_080357.jpg
20170311_152135_7ceca9.jpg
20170311_152136_696e7f.jpg
20170311_152136_aefbce.jpg
20170311_152136_6e9f54.jpg
20170311_152137_8ca292.jpg
20170311_152137_dd0871.jpg
20170311_152137_5b993b.jpg
20170311_152138_3d0c75.jpg
20170311_152138_9b4755.jpg
20170311_152138_76dffe.jpg
20170311_152138_bb8c67.jpg
20170311_152139_d21405.jpg
20170311_152139_e94c05.jpg
20170311_152139_76c3fb.jpg
20170311_152139_46a6e6.jpg
20170311_152140_743039.jpg
20170311_152140_c15530.jpg
20170311_152140_1898dd.jpg
20170311_152140_bdf683.jpg
20170311_152141_216afe.jpg
20170311_152141_83a509.jpg
20170311_152141_d60d29.jpg
20170311_152141_9eae18.jpg
20170311_152142_2f4859.jpg
20170311_152142_935629.jpg
20170311_152142_0e3eb6.jpg
20170311_152142_44d562.jpg
20170311_152143_d36a18.jpg
20170311_152143_84381a.jpg
20170311_152144_c3e04d.jpg
20170311_152144_0c8019.jpg
20170311_152145_25caa2.jpg
20170311_152145_76b1db.jpg
20170311_152145_eb9a09.jpg
20170311_152145_c6eabc.jpg
20170311_152146_0a743f.jpg
20170311_152146_de50f4.jpg
20170311_152146_27d5ed.jpg