Wyższe Seminarium Duchowne czeka na kandydatów

Informacje dla kandydatów do Wyższego Seminarium Duchownego diecezji legnickiej

I. Kandydat winien osobiście zgłosić się do Rektoratu Seminarium celem przedstawienia się, przeprowadzenia rozmowy wstępnej.

II. Wymagane dokumenty :

Podanie o przyjęcie – (wzór), życiorys, 2 fotografie podpisane
Metryka Chrztu i Bierzmowania
Świadectwo maturalne (oryginał), należy złożyć niezwłocznie po otrzymaniu
Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał)
Świadectwo zdrowia dla kandydatów na wyższe uczelnie
Opinia Katechety
Świadectwo ślubu kościelnego rodziców
Opinia Księdza Proboszcza – wg formularza seminaryjnego
Dowód osobisty
Książeczka wojskowa

III. Kandydaci do Seminarium Duchownego na podstawie egzaminu wstępnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej stają się równocześnie studentami Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Egzamin wstępny do WSD obejmuje znajomość podstaw wiary i moralności chrześcijańskiej z zakresu szkoły średniej oraz wskazanych lektur (test + rozmowa wstępna):

– Ewangelia według św. Marka,

– Adhortacja apostolska Ojca świętego Franciszka Evangelii Gaudium, nr 1-134;

– Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego (wybrane punkty):

Część pierwsza: Wyznanie wiary: nr 11-24, Symbol Apostolski, 33, 43-47, 81-84, 136-140, 147-152, 174;

Część druga: Celebracja sakramentalna Misterium Paschalnego: nr 224-225;

Część trzecia: Życie w Chrystusie: nr 357-400, 415-421, 429-441, 442-533;

Część czwarta: Modlitwa w życiu chrześcijańskim: nr 534, 548, 556, 569-571.

W tym roku egzamin wstępny odbędzie się 13 lipca 2018 r. (piątek) – w gmachu Seminarium o godz. 10.00

Termin dodatkowy egzaminu – 14 września 2018 r. (piątek) – w gmachu Seminarium o godz. 10.00
(dla kandydatów zgłaszających się w czasie wakacji).

Konieczne jest osobiste zgłoszenie się kandydata w stosownym czasie (zasadniczo maj-czerwiec) do Rektoratu WSD celem przedstawienia się, przeprowadzenia rozmowy, wypełnienia karty wstępnej, złożenia pisemnej wypowiedzi na temat związany z powołaniem, uzyskania informacji odnośnie wyboru stanu duchownego i wniesienia wymaganych dokumentów

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej w Legnicy
ul. Jana Pawła II nr 1

www.seminarium.legnica.pl

tel. (076) 724 41 25

e-mail: wsdlegnickie@gmail.com

Dokumenty należy składać w Rektoracie Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy.

Diecezja Legnicka
Scroll Up
Informujemy, że w dniach 19-23 kwietnia (piątek-wtorek) Legnicka Kuria Biskupia jest zamknięta
X