Zaproszenie Biskupa Legnickiego na Ewangelizację Legnicy

Umiłowani Diecezjanie!

Kościół żyje mocą tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa, którą na różne sposoby celebruje, poznaje i głosi. Jako uczniowie Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana jesteśmy z jednej strony w drodze do Jerozolimy, na której Pan obwieszcza nam obietnicę zbawienia i odsłania sposób jej realizacji, a z drugiej strony doświadczamy mocy Ewangelii, żyjąc w Galilei naszego codziennej egzystencji. Niosąc w sobie to doświadczenie wiary jesteśmy zaproszeni do misyjnego wyjścia, aby zanieść tajemnicę Chrystusa współczesnemu człowiekowi. W obecnych czasach zachęca nas do tego także papież Franciszek (zob. Evangelii Gaudium, nr 20-24).

W tym duchu pragniemy jako Kościół legnicki przeżywać w dniu 16 czerwca 2018 roku nasze misyjne i ewangelizacyjne zaangażowanie, które będzie zwieńczone uwielbieniem Pana obecnego nieustannie w historii świata i każdego człowieka.

Zapraszam do udziału w tym wydarzeniu wszystkich diecezjan, a zwłaszcza osoby duchowne i konsekrowane, rodziny, stowarzyszenia, ruchy i wspólnoty apostolskie, młodzież i dzieci. Pragniemy bowiem tego dnia nie tylko głosić Ewangelię światu, ale również sobie nawzajem. W ten sposób chcemy przeżyć diecezjalny dzień jedności w Duchu Świętym.

Wydarzenie rozpocznie się od zgromadzenia uczestników w katedrze legnickiej i celebracji Eucharystii o godz. 12.00, a zakończy świadectwami i uwielbieniem prowadzonym przez Wspólnotę Miłości Ukrzyżowanej. Ta część spotkania będzie odbywała się przed budynkiem Wyższego Seminarium Duchownego przy Skwerze Orląt Lwowskich i jest zaplanowana na godz. 17.00-20.30 (szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej diecezji legnickiej: www.diecezja.legnica.pl).

Mam głęboką nadzieję, że Eucharystia oraz doświadczenie wspólnoty wiary i modlitwy, umocni nas na drodze życia według Ducha Pana.

 

Z błogosławieństwem

+ Zbigniew KIERNIKOWSKI

Biskup Legnicki

 

————————-

ZARZĄDZENIE

 

Zaproszenie Biskupa Legnickiego należy odczytać w czasie ogłoszeń duszpasterskich na wszystkich Mszach świętych w kościołach i kaplicach na terenie Diecezji Legnickiej w niedzielę 27 maja 2018 roku.

+ Marek MENDYK

Wikariusz Generalny

 

foto: Paweł Cybulski (Dron Cybulskich)

 

PLIK DO POBRANIA:

Diecezja Legnicka
Scroll Up
X