Zaproszenie Biskupa Legnickiego na Niedzielę Młodych

Drodzy Młodzi Przyjaciele!
Bracia w kapłaństwie!
Osoby konsekrowane i Katecheci!

Każdego roku w Niedzielę Palmową w całym Kościele przeżywamy Światowy Dzień Młodzieży. Jego miedzynarodowym wyrazem są organizowane co dwa, trzy lata spotkania młodych katolików z całego świata z Papieżem. Jedno z ostatnich takich spotkań miało miejsce w Krakowie w 2016 roku.

W naszej diecezji także staramy się wychodzić na przeciw Wam, młodym ludziom, by stworzyć możliwość spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem. W najbliższą niedzielę, 14 kwietnia w Legnicy, w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Lotniczej, odbędzie się zorganizowane dla Was spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 15.00. Gorąco Was zapraszam do udziału w nim, byśmy wspólnie mogli przeżyć ten czas świętowania „młodego, legnickiego Kościoła”, słuchając słowa Bożego, doświadczając Bożego miłosierdzia, piękna Boga w człowieku i w muzyce oraz Jego realnej obecności pośród nas. 

W ostatnich dniach Papież Franciszek podpisał posynodalną adhortację apostolską, która rozpoczyna się od słów: „Chrystus żyje”. Jako Wasz Biskup chciałbym, by ta prawda o Chrystusie umęczonym, ukrzyżowanym i żyjącym była nieustannie obecna w Waszych młodych sercach. Wiara w Jezusa Chrystusa rodzi się ze słuchania, dlatego ten czas bycia razem może stać się momentem zasłuchania w głos naszego Pana, jeżeli tego zapragniecie. 

Drodzy Bracia w kapłaństwie i Osoby konsekrowane. Zdaję sobie sprawę, że Niedziela Palmowa w parafiach to czas coraz intensywniejszych przygotowań do przeżycia Paschy, zaangażowania w posługę spowiedzi, celebrowanie Eucharystii. Jednak jako Biskupowi Legnickiemu zależy mi na tym, byście się zaangażowali w przeżycie Diecezjalnego Dnia Młodzieży. Młodzi ludzie, których formujecie w parafiach, widzą w Was wzór i autorytet do naśladowania. Wiele momentów swojego doświadczenia wspólnoty Kościoła pragną przeżywać razem z Wami. Zwracam się więc do Was z prośbą, byście – jeśli to tylko możliwe – przyjechali tego dnia do Legnicy, by wraz z młodymi ludźmi kształtować piękno ich wiary i samemu doświadczać aktywnej Bożej obecności. Takie spotkania mogą zrodzić w sercach tych młodych ludzi pragnienie gromadzenia się we wspólnotach w poszczególnych parafiach. Jednocześnie zwracam się do Księży Proboszczów oraz Przełożonych Wspólnot Zakonnych o umożliwienie swoim podwładnym uczestniczenia w tym wydarzeniu, by mogli towarzyszyć naszym młodszym siostrom i braciom. 

Swoją prośbę kieruję również do wszystkich świeckich katechetów, którzy wykonują niesamowitą pracę, przekazując piękno wiary w szkolnej codzienności i angażując się w życie parafii. Wasza otwartość oraz zaangażowanie wobec młodych ludzi staje się iskrą zapalającą w nich chęć poznawania Boga w różnych wydarzeniach. Wierzę, że Wasza obecność pociągnie młodzież do przyjazdu, by wraz z Wami i swoimi równieśnikami doświadczyć wspólnoty Kościoła, która jednym głosem woła: „Chrystus żyje!”

Z nadzieją na wspólne spotkanie w Niedzielę Palmową – Niedzielę Młodych udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

 

Wasz Biskup 

+ Zbigniew Kiernikowski

 

______________________________

ZARZĄDZENIE

Zaproszenie Biskupa Legnickiego należy odczytać w ramach ogłoszeń duszpasterskich we wszystkich kościołach i kaplicach na terenie Diecezji Legnickiej w V Niedzielę Wielkiego Postu 7 kwietnia 2019 roku.

 

+ Marek MENDYK
wikariusz generalny

 

DO POBRANIA:

 

 

Scroll Up