Zaproszenie na Diecezjalny Kongres Rad Parafialnych

Przewielebny Księże Proboszczu!

W trosce o dobro duchowe najbliższych współpracowników Księdza Proboszcza, którymi są członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz Parafialnej Rady Ekonomicznej serdecznie zapraszam ich przedstawicieli na Diecezjalny Kongres Rad Parafialnych pod hasłem „Eucharystia w życiu, Życie w Eucharystii”, który odbędzie się w sobotę 14 marca br. w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy (plac kard. Wyszyńskiego 1) od godz. 10.00, a który ma na celu ukazanie głównych zadań poszczególnych Rad Parafialnych oraz wprowadzenie do tematyki trwającego Roku Duszpasterskiego.

Proszę Przewielebnego Księdza Proboszcza o wydelegowanie na spotkanie dwóch przedstawicieli Rad, najlepiej wiceprzewodniczącego i sekretarza. Zapraszam do udziału również Księdza Proboszcza o ile obowiązku duszpasterskie podejmowane tego dnia na to pozwolą.

Jednocześnie proszę o przygotowanie kompletnych list członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz Parafialnej Rady Ekonomicznej (według wcześniejszego statutu Rady Parafialnej) wraz z danymi kontaktowymi do wiceprzewodniczącego i sekretarza, które należy złożyć w recepcji. Plan spotkania zamieszczony jest na odwrocie tego zaproszenia.

 

+ Zbigniew Kiernikowski
Biskup Legnicki

 

***

DIECEZJALNY KONGRES RAD PARAFIALNYCH

„EUCHARYSTIA W ŻYCIU. ŻYCIE W EUCHARYSTII”

10.00 – recepcja i kawa

10.30 – modlitwa na rozpoczęcie kongresu

10.40 – wprowadzenie do tematyki obrad oraz programu duszpasterskiego
ks. Robert Bielawski, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego LKB

11.00Cele i zadania Rady Parafialnej

 Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski

11.40 – dyskusja, możliwość zadawania pytań

12.00 – przerwa na kawę (możliwość zakupienia literatury)

12.20„Eucharystia w życiu. Życie w Eucharystii”

ks. Krzysztof Wiśniewski, ojciec duchowny WSD, diecezjalny egzorcysta

13.00 – podsumowanie oraz zakończenie kongresu

13.15 – ciepły posiłek

 

Scroll Up