Zaproszenie na konferencję o efektywności energetycznej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Duszpasterstwem Parlamentarzystów i Samorządowców Diecezji Świdnickiej serdecznie zapraszają Państwa do udziału w Konferencji, która odbędzie się 26 listopada 2018 roku w Świdnicy (Hotel Mercury, ul. Kotlarska 11) pt.:

„Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze”,

realizowanej w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” poddziałanie 1.3.3, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Konferencję rozpocznie Msza Święta sprawowana pod przewodnictwem JE Bpa Ignacego Deca Ordynariusza Diecezji Świdnickiej w Katedrze pw śśw. Stanisława i Wacława o godz 9:00

Konferencja ma na celu zaprezentowanie Projektu Doradztwa Energetycznego oraz przedstawienie informacji o aktualnych źródłach finansowania przedsięwzięć z obszaru m.in. efektywności energetycznej i OZE.

 

 

 

 

 

Scroll Up

DIECEZJA LEGNICKA

X