Zarządzenie Biskupa Legnickiego z 16 października 2020 roku

 Z A R Z Ą D Z E N I E BISKUPA LEGNICKIEGO z 16 października 2020 roku   Mając … Czytaj dalej Zarządzenie Biskupa Legnickiego z 16 października 2020 roku