Zgłoś się na warsztaty z Hubertem Kowalskim

Miejski Dom Kultury w Lubaniu zaprasza do udziału w warsztatach wokalnych i występie przygotowywanym w ramach obchodów ustanowienia patronatu Św. Marii Magdaleny nad Lubaniem.

Podczas głównych obchodów ustanowienia patronatu 24 września 2017 roku mieszkańcy Lubania i Kamenz wspólnie wykonają oratorium. Wydarzenie to podkreśli szczególną rolę świętej w życiu społecznym dawnego Lauban i obecnego Lubania. Oratorium zostanie skomponowane przez Huberta Kowalskiego i przygotowane na trzydniowych warsztatach, prowadzonych przez tego znakomitego kompozytora i dyrygenta. Udział w warsztatach stanowi wspaniałą możliwość rozwoju artystycznego i nabycia ciekawego doświadczenia w prestiżowym przedsięwzięciu.

Warsztaty odbędą się w MDK w Lubaniu od 22 do 24 września.Udział w warsztatach jest bezpłatny, organizator zapewnia wyżywienie.

Program warsztatów będzie podany po kwalifikacji do grup.  Zgłoszenie udziału oznacza zadeklarowanie pełnej dostępności w czasie warsztatów:

22.09.2017 r. (piątek) – warsztaty popołudnie i wieczór

23.09.2017 r. (sobota) – warsztaty przedpołudnie i popołudnie

24.09.2017 r.(niedziela) – próba generalna i występ przedpołudnie i popołudnie

Aby wziąć udział w naborze do grupy, należy złożyć poprawnie wypełniony formularz
dla kandydatów.  Formularz można pobrać:

– w formie papierowej w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu (ul. Kościuszki 4)
w Informacji Turystycznej (ul. Bracka 12) i w lubańskich parafiach

– w formie cyfrowej na stronie www.luban.pl/patronat

Wypełniony formularz należy złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej do 11 września 2017 r.:

– wersja papierowa: sekretariat Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu, ul. Kościuszki 4

– wersje elektroniczne: mdklub@wp.pl

Liczba miejsc ograniczona! Organizator po skompletowaniu zgłoszeń powiadomi o kwalifikacji do grupy mailowo. Zgłoszenia bez podanego adresu mailowego i numeru telefonu lub innych wymaganych danych nie będą rozpatrywane.

Działanie realizowane w ramach projektu „Wspólna kultura i historia pomostem pomiędzy mieszkańcami Lubania i Kamenz”.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022.

Scroll Up