Zrzeszenia

Akcja Katolicka

Asystent kościelny: ks. Jan KLINKOWSKI

Prezes Zarządu: Jan ZIMROZ

Apostolstwo trzeźwości i pomocy rodzinie

Odpowiedzialny: ks. Bronisław PIŚNICKI

Bractwo szkaplerza świętego

Zarząd w Legnicy: s. Felicyta CEDRO CSCIJ, Wanda NIEMYJSKA

Bractwo św. Józefa

Rektor: ks. Marian KOPKO

Droga neokatechumenalna

Odpowiedzialny: ks. Grzegorz WIECZOREK (kapłan diecezji warszawskiej)

Duszpasterstwo ludzi pracy '90

Przewodniczący: Stanisław Andrzej POTYCZ

Kapelan: ks. Bogusław DROŻDŻ

Eucharystyczny Ruch Młodych - Krucjata eucharystyczna

Moderator diecezjalny: ks. Damian SKRZYPEK

Odpowiedzialna: Olga NIEMASIK

Franciszkański Zakon Świeckich

Przełożona: s. Bożena OLEKSÓW

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Asystent kościelny: ks. Bogusław DROŻDŻ

Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich

Duszpasterz: ks. Przemysław SŁYSZKO

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Asystent kościelny: ks. Janusz WILK

Prezes: Maciej MORAWSKI

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców

Asystent kościelny: ks. Józef STEC

Odnowa w Duchu Świętym

Duszpasterz diecezjalny: ks. Jarosław ŚWIĘCICKI

Koordynator świecki: Marek TEREMBUŁA

Papieskie Dzieła Misyjne

Delegat biskupa ds. misji: ks. Bogdan MICHALSKI

Ruch Komunia i Wyzwolenie

Odpowiedzialny: ks. Józef ADAMOWICZ

Ruch Rodzin Nazaretańskich

Moderator: ks. Wiktor JUCHIEWICZ

Odpowiedzialna: Beata GRZELIŃSKA

Ruch Szensztacki

Odpowiedzialni: Teresa i Marek SZYJKOWSCY

Ruch Światło-Życie

Moderator: ks. Jacek WOJEŃSKI

Moderator Domowego Kościoła: ks. Ryszard WOŁOWSKI

Para diecezjalna odpowiedzialna za kręgi Domowego Kościoła: Barbara i Krzysztof KLAJNOWIE

Ośrodek Domowego Kościoła: ul. Jagiellońska 2, 58-530 Kowary

Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli

Przewodniczący: Bogdan ORŁOWSKI

Koordynator: ks. Bogusław WOLAŃSKI

Sekretarz: ks. Bogusław DROŻDŻ

Spotkania Małżeńskie

Moderator diecezjalny: ks. Paweł OSKWAREK

Liderzy ośrodka: Irena i Ryszard ORZELSCY

Stowarzyszenie Apostolstwa Modlitwy

Asystent kościelny: ks. Marian ZEIJA

Moderator: Teresa BIELAWSKA

Stowarzyszenie "Dzieło biblijne im. Jana Pawła II"

Moderator: ks. Sławomir STASIAK

Stowarzyszenie grup modlitwy ojca Pio

Odpowiedzialny: ks. Bronisław KRYŁOWSKI

Stowarzyszenie harcerstwa katolickiego ZAWISZA - Federacja Skautingu Europejskiego

Duszpasterz diecezjalny: ks. Stanisław BAKES

Stowarzyszenie Krwi Chrystusa

Asystent kościelny: ks. Andrzej GIDZIŃSKI

Odpowiedzialna: s. Ewa KLEPS ASC

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Asystent kościelny: ks. Bogusław WOLAŃSKI

Prezes: Stanisława REPA

Stowarzyszenie Sióstr i Braci Henryka II Pobożnego i Anny Śląskiej

Kapelan: ks. Bogusław DROŻDŻ

Przewodniczący Kapituły: Stanisław Andrzej POTYCZ

Stowarzyszenie Towarzystwa Maryi Niepokalanej

Prezes Stowarzyszenia: o. Marek SKIBA OMI

Szkolne Koła Caritas

Asystent kościelny: ks. Artur TRELA

Towarzystwo Pomocy im. Św. Barat Alberta

Kapelan: ks. Krzysztof KRZYŻANOWSKI

Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego

Przewodniczący: ks. Piotr KOT

Wieczernik Miłosierdzia Bożego

Moderator: ks. Tomasz ASZURKIEWICZ

Animator: Czesław DUL

Wspólnota CENACOLO

Asystent diecezjalny: ks. Krzysztof ŻMIGRODZKI

Żywy Różaniec

Duszpasterz: ks. Marian KOPKO

Scroll Up
X