1 czerwca: 37. rocznica święceń prezbiteratu Biskupa Legnickiego

1 czerwca 1985 roku Biskup Legnicki Andrzej Siemieniewski otrzymał święcenia prezbiteratu w archikatedrze wrocławskiej pw. św. Jana Chrzciciela. 

Dzisiaj przypada 37. rocznica przyjęcia święceń prezbiteratu. Pamiętajmy w osobistych oraz wspólnotowych modlitwach o Biskupie Legnickim.