10 października: Dzień patronalny Służby Liturgicznej Diecezji Legnickiej

Od 10 października 2007 roku Św. Dominik Savio stał się patronem Służby Liturgicznej Diecezji Legnickiej. W tym roku już po raz XIV będziemy obchodzić rocznicę tego wydarzenia. Jest to dobra okazja aby na nowo odkryć osobę Św. Dominika Savio i prosić za Jego wstawiennictwem, abyśmy nie ustali w służbie przy ołtarzu. Szczególną modlitwą otoczmy w tym dniu naszych ministrantów, lektorów i ceremoniarzy, którzy posługują w parafiach oraz o nowe powołania do tej zaszczytnej służby. Szczególnie w czasie pandemii módlmy się za tych ministrantów, którzy gorliwie podejmują swoje obowiązki ale również za tych, którzy utracili sens tej służby.

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej przygotowuje się obecnie do obchodów XV rocznicy ustanowienia Św. Dominika Savio patronem Służby Liturgicznej Diecezji Legnickiej, które będziemy przeżywać w 2022 roku. Jednym z elementów duchowego przygotowania, jest możliwość przyjęcia na kilka dni Relikwii Św. Dominika Savio do swojej parafii i zorganizowania dni skupienia dla ministrantów. W najbliższym czasie zostaną również ujednolicone w całej diecezji modlitwy „przed służeniem” i „po służeniu”, które zostaną dostarczone do każdej parafii. Sukcesywnie będą również przekazywane informacje o planowanych inicjatywach, kursach i pielgrzymkach planowanych na obecny rok szkolny. 

Zachęcam księży i opiekunów służby liturgicznej do skorzystania z umieszczonych na stronie diecezji materiałów i dobrego przeżycia tego dnia we wspólnocie parafialnej wraz z ministrantami i ich rodzicami. Najważniejszym punktem spotkania niech będzie uroczysta Eucharystia, nabożeństwo i wspólne spotkanie przy stole. Niech będzie to również sposobność do odnowienia systematycznych spotkań i wznowienia formacji ministrantów w parafii. 

Niech Św. Dominik Savio – nasz patron otacza Wszystkich swoją opieką i dopomaga w rozwijania ducha służby. 

 
Króluj Nam Chryste! 

Ks. Mateusz Rycek
Diecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej

 

MATERIAŁY DUSZPASTERSKIE: