11 listopada: módlmy się za Polskę oraz odśpiewajmy Hymn Rzeczypospolitej

W czwartek 11 listopada 2021 roku przypada 103. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości, będzie miało miejsce, podobno jak rok temu, wspólne odśpiewanie Hymnu Rzeczypospolitej.

W tym wyjątkowym dniu hymn będzie wykonywany w całej Polsce i w wielu miejscach na świecie jako hołd oddany Niepodległej Ojczyźnie, oznaka naszej narodowej przynależności oraz trwały element jednoczący wszystkich Polaków.

Biskup Legnicki Andrzej Siemieniewski zwraca się z prośbą do wszystkich Księży Proboszczów, by tego dnia podczas Mszy świętych we wszystkich parafiach modlić się w intencji naszej Ojczyzny, dziękując Bogu za dar wolności, prosząc o pokój i pomyślność dla wszystkich obywateli oraz by  został odśpiewany Hymn Rzeczypospolitej „przed” lub „po” liturgii Mszy świętej jako wyraz włączenia się diecezji legnickiej w uroczyste obchody Narodowego Święta oraz uczczenia Niepodległej Ojczyzny.

 

***
Modlitwa św. Jana Pawła II za Ojczyznę 

Zawierzam macierzyńskiej opiece Pani Jasnogórskiej siebie samego, Kościół, wszystkich moich rodaków, nie wyłączając nikogo.
Zawierzam Jej każde polskie serce, każdy dom i każdą rodzinę. Wszyscy jesteśmy Jej dziećmi.
Niech Maryja będzie przykładem i przewodniczką w naszej codziennej i szarej pracy.
Niech wszystkim pomaga wzrastać w miłości Boga i miłości ludzi, budować wspólne dobro Ojczyzny, wprowadzać i umacniać sprawiedliwy pokój w naszych sercach i środowiskach.
Proszę Cię, Pani Jasnogórska, Matko i Królowo Polski, abyś cały mój naród ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem.
Dodawaj mu odwagi i siły ducha, aby mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności, jaka przed nim stoi.
Niech z wiarą, nadzieją i miłością przekroczy próg trzeciego tysiąclecia i jeszcze mocniej przylgnie do Twojego Syna Jezusa Chrystusa i do Jego Kościoła zbudowanego na fundamencie apostołów.
Matko Jasnogórska, módl się za nami i prowadź nas, abyśmy mogli dawać świadectwo Chrystusowi – Odkupicielowi człowieka.

Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Módlmy się
Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę; spraw łaskawie, aby za wstawiennictwem naszej Matki i Królowej religia nieustannie cieszyła się wolnością, a Ojczyzna rozwijała się w dobrobycie i pokoju. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

DO POBRANIA:

 

 

X