12 czerwca: XXIV Międzydiecezjalna Pielgrzymka w intencji trzeźwości

Siostry i Bracia!

W dniu 12 czerwca 2022 r odbędzie się 24-ta już Pielgrzymka w Intencji Trzeźwości Narodu Diecezji Legnickiej i Diecezji Świdnickiej do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Przyświecać nam będzie hasło: „Posłani w pokoju Chrystusa, budujemy trzeźwą i wolną Polskę”. Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski na początku tego roku pisał:

„W sytuacji coraz większego zagrożenia nadużywaniem alkoholu i alkoholizmem, a także innymi nałogami, jesteśmy posłani przez Chrystusa, żeby odnawiać i przemieniać na lepsze oblicze naszej Ojczyzny, żeby Polska miała oblicze trzeźwego narodu. Odpowiedzialnie i odważnie podjąć nasze posłannictwo to stawać się ludźmi aktywnymi, zaangażowanymi, wytrwale działającymi na rzecz dobra wspólnego. Bóg dał nam oczy po to, żeby odważnie przyglądać się rzeczywistości i wyciągać z niej wnioski. Jednym z najbardziej dramatycznych zagrożeń dla polskiego narodu jest obecnie pijaństwo i uzależnienie od alkoholu. To prawdziwa pandemia i źródło dramatu dla kilku milionów polskich rodzin i kilkunastu milionów Polaków. Kto kocha, ten działa. Potrzebny jest nasz dobry przykład i nasza modlitwa. Potrzebny jest nasz dar abstynencji i dar abstynencji wielu innych ludzi. Potrzebne jest nasze zaangażowanie na rzecz solidnego wychowania samych siebie i naszych bliskich oraz tych, na których mamy jakiś wpływ.” 

Udział w pielgrzymce to może być nasza wartościowa odpowiedź na powyższe słowa ks. Biskupa Tadeusza.  Dlatego bardzo serdecznie, wraz z ks. Rafałem Chudy, duszpasterzem ds. trzeźwości Diecezji Świdnickiej, zapraszamy do udziału. Program i szczegółowe  informacje dostępne na plakacie i dodatkowej ulotce (w dole strony ).

 

Ks. Bronisław Piśnicki
Duszpasterz ds. trzeźwości Diecezji Legnickiej