13 nowych absolwentów

W poniedziałek 30 sierpnia 13 absolwentów Podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych w Legnicy oficjalnie zakończyło edukację. Otrzymali oni dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, a co za tym idzie, otrzymali możliwość ubiegania się o misję kanoniczną i nauczanie katechezy.

– Pracuję w szkole jako nauczycielka wychowania wczesnoszkolnego oraz przyrody. Widzę, że brakuje już katechetów. Powiedziałam sobie „kto, jak nie ty?”. Myślę że Duch Święty mocno zadziałał, że powiedziałam „tak”. Ale powiem szczerze, że przez wiele, wiele lat unikałam tej decyzji i odpowiedzi. Gdy już ją podjęłam, poczułam spokój i dumę, że mogę być katechetą w Kościele katolickim. A te cztery semestry nauki były dla mnie jednymi wielkimi rekolekcjami. Polecam! – mówi Anna Wełniak.

Ks. Jarosław Kowalczyk, dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej oraz dyrektor studiów wskazuje, że każdy katechizujący jest liderem swojego środowiska. – Jest to w pewien sposób szkoła liderów, ponieważ każdy katecheta ma do spełniania określoną misję w swoim środowisku szkolnym i parafialnym. Jest urzędowym świadkiem wiary Kościoła. Jest posłany przez Kościół i od niego otrzymuje ogromne zaufanie. Oczywiście, ukończenie Studiów nie jest automatycznym skierowaniem i otrzymaniem misji do nauczania religii, ale zawsze jest to pierwszy krok do tego, by pogłębić swoją wiedzę i uzyskać kwalifikacje do nauczania religii w przedszkolach i szkołach – mówi ks. Kowalczyk. – Żadna misja nauczycielska nie jest łatwa. Współczesna szkoła stawia bardzo wiele wyzwań. Natomiast katecheci z pewnością mają poczucie szczególnej i wyjątkowej misji. Pomimo trudności i czarnych chmur, katecheci wiedzą, że mają oparcie w Jezusie Chrystusie – mówi kapłan.

Rekrutacja na Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne w Legnicy na rok akademicki 2021/2022 ciągle trwa. Więcej informacji o formie studiowania, formalnościach czy też datach spotkań można uzyskać na stronie Wydziału Katechetycznego (wk.diecezja.legnica.pl) lub dzwoniąc tel. 76 72 44 118.