Nabór do studium przygotowawczego do posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie kandydatów na studium przygotowawcze do posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Jako kan

0 comments ks. Robert Bielawski