Studium przygotowawcze do funkcji nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej

Przewielebny Księże Proboszczu! Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie kandydatów na studium przygotowawcze do funkcji nadzwyczajnych

0 comments ks. Tomasz Krauze

Podwójny jubileusz bp. Stefana Cichego

W środę 12 września w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy biskup Stefan Cichy obchodził 55 rocznicę święceń prezbi

0 comments Monika Poręba-Zadrożna, ks. Piotr Nowosielski

„Prawda was wyzwoli” – 52. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

Co roku, zwykle 24 stycznia, w liturgiczne wspomnienie św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy, papieże ogłaszają orędzia na kolejny Świat

0 comments ks. Waldemar Wesołowski
X