6 stycznia – Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom

Jeszcze 5 miliardów ludzi nie zna Chrystusa i nie doświadczyło radości płynącej z wiary. Dlatego otoczmy modlitwą misjonarzy. Wypraszajmy świa

0 comments ks. Waldemar Wesołowski

Podsumowanie roku w lubińskiej Poradni Rodzinnej

Rok 2018 w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Lubinie zakończył się trzema sesjami warsztatowymi: warsztatami z pierwszej pomocy dla rodziców ma

0 comments AS