Stolica Apostolska udziela odpustu specjalnego wiernym dotkniętym pandemią koronawirusa

Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu specjalnego wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, a także pracownikom słu

0 comments Biuro Prasowe KEP

Penitencjaria Apostolska: rozgrzeszenie ogólne w bezpośrednim niebezpieczeństwie śmierci

Spowiedź indywidualna jest zwyczajowym sposobem sprawowania sakramentu pojednania, podczas gdy rozgrzeszenie ogólne, bez uprzedniej spowiedzi indywi

0 comments Biuro Prasowe KEP

Modlitwa on-line za maturzystów

Dziś mieli spotkać się na Jasnej Górze, by wspólnie modlić się o pomyślne zdanie egzaminu dojrzałości i dostanie się na wymarzony kierunek

0 comments Monika Poręba-Zadrożna

Tygodnik Niedziela dostępny, choć na nieco innych zasadach

Wszyscy odczuwamy skutki pandemii koronawirusa. Dotykają one życia społecznego, gospodarczego i religijnego. Wiele w ostatnich dniach zmieniło si

0 comments ks. Waldemar Wesołowski

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej on-line

Dziś piątek. W Wielkim Poście ten dzień przeżywany jest w szczególny sposób, zwłaszcza przez udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej. Jedna

0 comments ks. Waldemar Wesołowski