12-13 marca: Inicjatywa wielkopostna „24 godziny dla Pana”

Papieska Rada ds. Promocji Nowej Ewangelizacji wydała nowy zbiór wskazań duszpasterskich, które mogą pomóc parafiom oraz wspólnotom chrześcija

0 comments ks. Robert Bielawski

Prosto z Tanzanii [FILM]

Siostra Monika Nowicka opowiada o tym, jak bardzo realna jest pomoc misjonarzom w ramach niedzieli "Ad Gentes". W ramach drugiej niedziel

0 comments Jędrzej Rams