Materiały duszpasterskie na „Tydzień Modlitw o Ochronę Życia” – 19-25 marca br.

Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski zachęca wszystkich Przewielebnych Księży Proboszczów do wspólnej modlitwy w ramach "Tygodnia Modlitw o OChr

0 comments ks. Robert Bielawski

Dzień 9 – „Orędownik w niebie”

Rozważanie Bóg, który zlecił św. Józefowi na ziemi opiekę nad Swoim Synem Jezusem i Jego Niepokalaną Matką Maryją, wynagrodził hojnie t

0 comments ks. Robert Bielawski
X