Przypomnienie zasad dotyczących Komunii wiernych

1. Należy pamiętać, że „każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię Świętą do ust”1. W związku z tym ni

0 comments ks. Robert Bielawski