„Wyrok na niewinnych” – premiera online (18 kwietnia)

Zrobiono wiele, by ten film nie powstał. Skuteczne naciski na członków ekipy, aby zrezygnowali z udziału w nim, odmowy możliwości realizacji zdj

0 comments ks. Robert Bielawski